De  computer  en  bridge

Wie kan er nog bridgen zonder de hulp van een computer? Bridgers gebruiken hun PC om op internet te bridgen.
Clubs maken van een PC gebruik bij de ledenadministratie, bij voorbereiding van wedstrijden, bij het uitrekenen van wedstrijdresultaten,
bij het bepalen van competitiestanden. De Nederlandse Bridge Bond biedt uitgebreide mogelijkheden hiertoe aan
voor bij deze bond aangesloten clubs. Andere clubs moeten desgewenst een keus uit alternatieven. Dat kan o.a. hier. 
1. U kunt kosteloos programma's met handleiding downloaden om op allerlei manieren kaartverdelingen te maken, deze af te drukken of op het beeldscherm te bekijken, er een internetbladzijde van te maken, om de kaarten via een sorteermachine in de borden te plaatsen. Er zit een programma bij om toernooi-PBN-bestanden (b.v. van internationale kampioenschappen) om te zetten in een verzamel-PBN-bestand en afzonderlijke spellen in PBN-formaat. Er is een programma bij om PBN-bestanden om te zetten in CSV-formaat (zodat ze kunnen worden gepubliceerd in het NBB-portal, etc.
Klik  om naar de bladzijde te gaan waar u daarover meer kunt lezen.
2. U kunt bij mij voor 10 euro programma's met handleiding krijgen om op allerlei manieren bridgewedstrijden uit te rekenen, met alles wat daarbij behoort. Verder kunt u er kaartverdelingen mee maken en die op allerlei wijzen ermee bewerken. Maar.... die programma's werken alleen als u nog een PC/laptop hebt met Windows &!!!
Klik  om naar de bladzijde te gaan waar u daarover meer kunt lezen.
3. Klik  om naar de bladzijde te gaan waar u kunt lezen hoe de randomizer kaartverdelingen maakt, 
en  om te lezen hoe de randomizer, werkt en  om een voorbeeld te zien van deze werking.
4. Klik  om de kansberekening bij kaartverdelingen te lezen, die zijn gemaakt met behulp van de randomizer door mijn kaartverdelings-programma, en  om een analyse van ruim 1.880.000 spellen te lezen, van kaartverdelingen die zijn gemaakt met behulp van een bestand.
5. Klik  om meer te lezen over andere programma's die ik u aanbied:
    a. om schema's en gidsbriefjes voor wedstrijden te maken en om de paren te vernummeren
        in de tweede en daaropvolgende zittingen van een competitieperiode;
        (topintegrale wedstrijden t/m 990 paren; ook Butler- en CrossImp-telling;
        Swissviertallenwedstrijden; voor informatie over de Patton-telling klik  ;
        om competitiestanden; afdrukken van elk gewenst schema en alle mogelijke gidsbriefjes; etc. (zie bij 2.);
    b. om uitslagen van bridgewedstrijden uit te rekenen, en
    c. om de ledenadministratie van een bridgeclub bij te houden.