08-01-18
Spellen die met een preëmptief bod geopend kunnen worden.
Op deze bladzijde staan 8 spellen die met een preëmptief of soortgelijk storend bod geopend kunnen worden, Klik  om naar de bladzijde te gaan waar deze soort spellen staan. De spellen zijn daar in tekst- en PBN-formaat op te halen, soms ook met afspeelverslag.
Deze 8 spellen zijn gespeeld met deze 4 programma's: Jack (6.10) (Verona), B-Bridge (2.0.6) (Biedermeijer Rood) (v/h Braassembridge), Wbridge5 (4.62) (uitroepteken achter bieding = `la cinquième majeure') en Eindeloos Bridge (9.50) (uitgebreide versie).  De programma's hebben gespeeld op de automaat. Het bieden, het uitkomen, het resultaat, de WP- en de IMP-score en de berekening van de PAR-score ziet u hieronder. 
Klik  en u krijgt het eerste spel met de biedverlopen en resultaten bovenaan op het scherm.
Spel_607
Z/NZ
B1042
HB
105
HB932
753
A43
AB9
AV108

9
V1087652
HV876
-
AHV86
9
432
7654
Par-score: OW 4, contract; NZ -420:
Berekening van de Par-score:
maximaal aantal haalbare slagen met
-troef: 10 door O en W,
-troef: 7 door N en Z,
-troef: 9 door N en Z,
-troef: 10 door O en W,
SA        8 door O en W.
Het bieden van Jack 6.10:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
1SA
2
4
=
pas
pas
a.p.
=
2*
3SA
pas
pas
pas
Noord start met 10. Resultaat: 4 door West, -1; score NZ +50. IMPs NZ +10.
2 = Jacoby-transfer
Het bieden van B-Bridge 2.0.6.:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
1SA
2
=
pas
pas
=
2*
2SA
pas
pas
a.p.
Noord start met 2. Resultaat: 2SA door West.  +1; score NZ -150. IMPs NZ +7.
2 = Jacoby-transfer
Het bieden van Wbridge5 6.42:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
4
=
pas
a.p.
=
3
3
pas
Zuid start met 2. Resultaat: 4 door Oost, -1; 
score NZ +50. IMPs NZ +10.
Het bieden van Eindeloos Bridge (9.50):
West: Noord: Oost: Zuid:
=
1SA
2
a.p.
=
pas
pas
=
2*
2SA
pas
pas
3
West start met 5. Resultaat: 3 door Zuid, +1; score NZ +170. IMPs NZ +11.
2 = Jacoby-transfer
Spel_608
W/OW
AV10
H
942
HB7642
3
AVB9643
B63
108

975
10872
HV1085
A
HB8642
5
A7
V953
Par-score: Noord 2SAx, -1; NZ -100:
Berekening van de Par-score:
maximaal aantal haalbare slagen met
-troef: 7 door N en Z,
-troef: 7 door N en Z,
-troef: 8 door O, 7 door W,
-troef: 7 door O en W,
SA        7 door N, 6 door Z .
Het bieden van Jack 6.10:
West: Noord: Oost: Zuid:
3 a.p.    
Noord start met 9. Resultaat: 3 door West, -1; score NZ +100. IMPs NZ +5.
Het bieden van B-Bridge 2.0.6.:
West: Noord: Oost: Zuid:
2* 3 a.p.   
Oost start met 5. Resultaat: 3 door Noord, -3; score NZ -150. IMPs NZ -2.
2 = multi colored
Het bieden van Wbridge5 6.42:
West: Noord: Oost: Zuid:
3 a.p.    
Noord start met 2 Resultaat: 3 door West, -3; score NZ +300. IMPs NZ +9.
Het bieden van Eindeloos Bridge (9.50):
West: Noord: Oost: Zuid:
3 a.p.    
Noord start met 2. Resultaat: 3 door West, -1; score NZ +100. IMPs NZ +5.
Spel_684
W/NZ
AHV10642
-
62
9542
9
V873
HV853
V108

753
AB654
A107
AB
B8
H1092
B94
H763
Par-score: West 7x, -6; NZ +1700:
Berekening van de Par-score:
maximaal aantal haalbare slagen met
-troef: 6 door N, Z, O en W,
-troef: 7 door W en 6 door O,
-troef: 7 door O en W,
-troef: 12 door N en Z,
SA        10 door N en Z.
Het bieden van Jack 6.10:
West: Noord: Oost: Zuid:
pas
a.p.
3 pas 4
Oost start met 4. Resultaat: 4 door Noord, +1; score NZ +650. IMPs NZ -14.
Het bieden van B-Bridge 2.0.6.:
West: Noord: Oost: Zuid:
pas
pas
a.p.
2*
3*
pas
pas
2SA*
4
West start met 3. Resultaat: 4 door Zuid, +2; score NZ +680. IMPs NZ -12.
2 = multi colored; 3 = redelijn -spel;
Het bieden van Wbridge5 6.42:
West: Noord: Oost: Zuid:
pas 4 a.p.  
Oost start met 7. Resultaat: 4 door Noord, +2; score NZ +680. IMPs NZ -12.
Het bieden van Eindeloos Bridge (9.50):
West: Noord: Oost: Zuid:
pas
a.p.
3 pas 4
Oost start met 4. Resultaat: 4 door Noord, +1; score NZ +650. IMPs NZ -14.
Spel_712
W/-
AHB2
H
A
H987653
953
AV109853
H73
-

74
42
VB10986
AV10
V1086
B76
542
B42
Par-score: NZ 6, contract; NZ +920:
Berekening van de Par-score:
maximaal aantal haalbare slagen met
-troef: 12 door N en Z,
-troef: 9 door N en Z,
-troef: 7 door O en W,
-troef: 8 door N en Z,
SA        6 door N en Z.
Het bieden van Jack 6.10:
West: Noord: Oost: Zuid:
3
a.p.
doublet pas 5
West start met 9. Resultaat: 5 door Zuid, -1; score NZ -50. IMPs NZ -14.
Het bieden van B-Bridge 2.0.6.:
West: Noord: Oost: Zuid:
2*
pas
a.p.
doublet
4
2*
pas
3
5
West start met A. Resultaat: 5 door Zuid, -2; score NZ -100. IMPs NZ -14.
2 = multi colored; 2 = wachtrbod
Het bieden van Wbridge5 6.42:
West: Noord: Oost: Zuid:
4 5 a.p.  
Oost start met start met 6. Resultaat: 5 door Noord, +1; score NZ +420. IMPs NZ -11.
Het bieden van Eindeloos Bridge (9.50):
West: Noord: Oost: Zuid:
3
pas
doublet
doublet
6
pas
pas
5
pas
Oost start met start met 6. Resultaat: 6 door Noord, gedoubleerd door West, -1; score NZ -100. IMPs NZ -14.
Spel_723
Z/OW
AHB42
B3
5
HB653
753
A1052
A73
AV10

9
HV98764
HV98
8
V1086
 -
B10642
9742
Par-score: NZ 1, +2; NZ +140:
Berekening van de Par-score:
maximaal aantal haalbare slagen met
-troef: 7 door N, 6 door Z,
-troef: 7 door O en W,
-troef: 9 door N en Z,
-troef: 7 door N en Z,
SA        7 door N en Z.
Het bieden van Jack 6.10:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
pas
=
1
4
=
pas
a.p.
1
2
West start met A. Resultaat: 4 door Zuid, -1; score NZ -50. IMPs NZ -5.
Het bieden van B-Bridge 2.0.6.:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
pas
a.p.
=
1
2
=
pas
pas
1
2
3
West start met A. Resultaat: 3 door Zuid, contract; score NZ +140. IMPs NZ 0.
Het bieden van Wbridge5 6.42:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
pas
=
1
4
=
pas
a.p.
1
2
West start met A. Resultaat: 4 door Zuid, -1; score NZ -50. IMPs NZ -5.
Het bieden van Eindeloos Bridge (9.50):
West: Noord: Oost: Zuid:
=
a.p.
= = 4
West start met 2. Resultaat: 4 door Zuid, -1; score NZ -50. IMPs NZ -5.
Spel_787
Z/OW
HB1042
H10
2
H7532
975
A76
A953
AV8

3
VB98432
VB106
10
AV86
5
H874
B964
Par-score: NZ 4x, -3; NZ-score -500:
Berekening van de Par-score:
maximaal aantal haalbare slagen met
-troef: 9 door O en W,
-troef: 10 door O en W,
-troef: 7 door N en Z,
-troef: 9 door O en W,
SA        9 door O en W.
Het bieden van Jack 6.10:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
3SA
=
pas
a.p.
=
doublet
2*
pas
Noord start met 2. Resultaat: 3SA door West, -1; score NZ +100. IMPs NZ +12.
2 = zwakke twee
Het bieden van B-Bridge 2.0.6.:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
doublet
=
2*
=
3
2*
a.p.
start met . Resultaat: 3 door Oost, contract; score NZ -110. IMPs NZ +7.
2 = multi colored; 2 = wachtrbod
Het bieden van Wbridge5 6.42:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
3SA
=
pas
a.p.
=
doublet
3
pas
Noord start met 3. Resultaat: 3SA door West, contract; score NZ -600. IMPs NZ -3.
Het bieden van Eindeloos Bridge (9.50):
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
=
4
=
a.p.
3
West start met 6. Resultaat: 4 door Zuid, -2; score NZ -100. IMPs NZ +9.
Spel_795
Z/-
HV1086
2
VB10
7542
953
VB6
A98
AV108

B7
A1098743
H3
93
A42
H5
76542
HB6
Par-score: Oost 2SA, contract; NZ -120:
Berekening van de Par-score:
maximaal aantal haalbare slagen met
-troef: 7 door O en W,
-troef: 8 door O en W,
-troef: 7 door N en Z,
-troef: 7 door N en Z,
SA        8 door O en W.
Het bieden van Jack 6.10:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
1
=
1
=
2SA
pas
a.p.
Zuid start met 10. Resultaat: 2SA door Oost, contract; score NZ -120. IMPs NZ 0.
Het bieden van B-Bridge 2.0.6.:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
doublet
4
=
2*
a.p.
=
3
2*
pas
Noord start met 2. Resultaat: 4 door West, -3; score NZ +150. IMPs NZ +7.
2 = multi colored; 2 = wachtrbod
Het bieden van Wbridge5 6.42:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
a.p.
= = 3
West start met 3. Resultaat: 3 door Zuid, -1; score NZ -50. IMPs NZ +2.
Het bieden van Eindeloos Bridge (9.50):
West: Noord: Oost: Zuid:
=
1
3
=
1
a.p.
=
2
pas
pas
Zuid start met B. Resultaat: 3 door Oost, -2; score NZ +100. IMPs NZ +6.
Spel_857
N/OW
HV42
74
B6
HB754
953
AV8
H983
A108

7
HB109653
A1075
V
AB1086
2
V42
9632
Par-score: NZ 4x, -3; NZ -500:
Berekening van de Par-score:
maximaal aantal haalbare slagen met
-troef: 8 door O en W,
-troef: 8 door O en W,
-troef: 7 door N en Z,
-troef: 9 door O en W,
SA        9 door O en W.
Het bieden van Jack 6.10:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
a.p.
pas
1
pas
pas
1
2
West start met 8. Resultaat: 2 door Zuid, -1 ; score NZ -50. IMPs NZ +10.
Het bieden van B-Bridge 2.0.6.:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
pas
pas
1
2SA
pas
pas
a.p.
1
2
Oost start met 3. Resultaat: 2SA door Noord, -2; score NZ -100. IMPs NZ +9.
Het bieden van Wbridge5 6.42:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
doublet
doublet
pas
2
a.p.
pas
3
1
4
West start met 9. Resultaat: 4 door Zuid, gedoubleerd door West, -3; score NZ -500. IMPs NZ 0.
Het bieden van Eindeloos Bridge (9.50):
West: Noord: Oost: Zuid:
=
a.p.
pas pas 4
West start met 3. Resultaat: 4 door Zuid, -1; score NZ -50. IMPs NZ +10.
Totaal van de Par-scores behaald door de NZ-paren van deze programma's:
Jack: +4, B-Bridge: +2, WBridge: -10, Eindeloos Bridge: +8.
/html>