14-08-06
OP EEN ANDERE MANIER KAARTVERDELINGEN MAKEN
DAN MET DE RANDOMIZER
Klik hier om terug te gaan naar mijn eerste bladzijde.

Niet alleen met behulp van de randomizer kunnen kaarten worden geschud, maar ook met behulp van de ASCII-tekens waarmee alle bestanden (programma's, teksten, plaatjes, databases, etc.) worden opgeslagen. Mij zijn geen kaartschudprogramma's bekend, die deze tweede mogelijkheid benutten. Dat doet mijn kaartschud-programma wél. De ASCII-tekens waarmee bestanden op schijf worden gezet, komen dan in de plaats van de getallen die de randomizer zou produceren. Zo'n bestand kan elke mogelijk grafisch afbeelding en elke willekeurige tekst of ander bestand zijn. Door de wol geverfde bridgers die al aan alle soorten toernooien hebben deelgenomen en daar alle kaartverdelingen hebben gespeeld welke door schudprogramma's zijn gemaakt die met de randomizer worden opgestart, zouden daar aan de hand van het eerste spel al de spellenreeksen kunnen herkennen. Maar als spellen niet met een randomizer worden gemaakt, maar metd e hexadecimale waarden van de tekens van een willekeurig bestand, is er een grotere verscheidenheid aan kaartverdeligen mogelijk. Dat is zeker het geval als de randomiser wordt gestart met het nummer van het aantal seconden die zijn verstreken na middernacht van de dag dat de kaarten worden geschud. Waarschijnlijk daardoor kon het gebeuren dat kort voor de Bridge-Olympiade in Maastricht bij drie belangrijke bridge-toernooien op de volgende speeldag dezelfde spellen op tafel kwamen als op voorafgaande dag.
U kunt mijn schudprogramma's gratis binnenhalen om er zelf ook kaartverdelingen te maken en ermee verder te werken, als u  klikt. U komt dat op een bladzijde waar u de mogelijkheden van die programma's kunt bekijken. 

Hier zes voorbeelden van spellen die mijn schudprogramma heeft gemaakt met behulp van teksten, plaatjes en zelfs met een muziekfragment.

1. een reeks spellen die zijn gemaakt met behulp van een Nederlandse tekst

2. een reeks spellen die zijn gemaakt met behulp van een Griekse tekst

3. de eerste reeks spellen die zijn gemaakt met behulp van een plaatje

4. de tweede reeks die is gemaakt met een plaatje

5. 33 spellen, die zijn geschud met behulp van een muziekstuk

6. de spellen die zijn geschud met de randomizer bij het tweede lustrum van Neel Troef 

Er is nog een andere methode om kaartverdelingen te maken dan op de bovenbeschreven manieren, namelijk met BigDeal.exe (ofwel BigDealx.exe), de manier waarop de schudmachines van de NBB werken. Klik  om naar de internetbladzijde te gaan waar dit programma kosteloos te krijgen is. En klik om een analyse op te halen van 100.000 spellen die met BigDealx.exe zijn geschud.