SCHEMA VOOR ACHT PAREN, ZEVEN ZITTINGEN VAN ELK VIJF RONDEN
Bij alle zeven schema's spelen in de vijfde ronde de tafels 1 en 4 de spellen samen.
De letters geven de spelgroepen aan. De schema's komen uit F.Schierecks 'Groot Schema Boek". 
Na deze schema's een vernummeringswijze die door Joop van Wijk en Peter Smulders is gemaakt van het beginschema. Deze vernummering levert een goede balans op, terwijl daarbij één set gidsbriefjes volstaat. (optimaal 100%, deze vernummering levert 96,57% op).
Zij hebben echter ook een indeling die - in haar totaliteit - een 100% balans oplevert. Hierbij zijn echter steeds nieuwe gidsbriefjes nodig. Deze indeling staat hier onderaan de bladzijde. Klik ervoor . Van Wijk en Smulders zounden geen voorstander zijn van het gebruik van een dergelijk monsterschema. Zij adviseren hun zgn. "picolo"-indelingswijze te gebruiken. Klik daarvoor 
 
ZITTING  1
 ronde
tafel 1
tafel 2
tafel 3
tafel 4
1
2
3
4
4-5  A
4-3  B
3-8  A
5-3  D
7-3  E 
2-8  B
8-1  E
1-4  C
1-6  B
1-2  A 
3-6  C
5-2  C
5-7  B
8-7  C
8-4  D 
1-7  D
7-6  A
2-6  D
4-2  E
6-5  E 

 
ZITTING  2
 ronde
tafel 1
tafel 2
tafel 3
tafel 4
1
2
3
4
3-5  A
1-6  A
7-3  D
3-6  B
1-3  E 
2-8  B
4-2  E
4-1  B
4-5  C
2-5  D
1-7  C
5-7  B
5-8  E
1-8  D
8-4  A 
4-6  D
8-3  C
6-2  C
2-7  A
6-7  E 

 
ZITTING  3
 ronde
tafel 1
tafel 2
tafel 3
tafel 4
1
2
3
4
2-5  A
2-8  B
3-2  E
7-2  C
1-5  E 
3-6  B
6-7  E
6-4  C
5-4  B
7-3  A 
1-8  C
3-5  C
8-5  D
8-6  A
2-6  D 
4-7  D
1-4  A
1-7  B
1-3  D
4-8  E 

 
ZITTING  4
 ronde
tafel 1
tafel 2
tafel 3
tafel 4
1
2
3
4
4-7  A
4-2  D
4-6  C
4-3  B
1-4  E 
6-8  B
8-3  C
1-3  A
1-6  D
5-6  A 
1-2  C
1-5  B
5-8  E
7-5  C
7-8  D 
3-5  D
7-6  E
2-7  B
8-2  A
2-3  E 

 
ZITTING  5
 ronde
tafel 1
tafel 2
tafel 3
tafel 4
1
2
3
4
7-8  A
8-6  B
8-4  E
2-8  C
5-6  E* 
3-4  B
7-4  C
7-6  D
3-6  A
3-8  D 
1-6  C
1-5  A
1-2  B
1-4  D
2-4  A 
2-5  D
3-2  E
5-3  C
5-7  B
1-7  E* 
E* = in de vijfde ronde speelt tafel 1 de spellen samen met tafel 4 
 
ZITTING  6
 ronde
tafel 1
tafel 2
tafel 3
tafel 4
1
2
3
4
2-6  A
6-3  B
5-6  E
8-6  C
1-2  E 
4-5  B
8-4  E
4-7  C
4-3  A
4-6  D 
1-3  C
5-2  C
2-3  D
7-2  B
5-8  A 
7-8  D
1-7  A
1-8  B
1-5  D
3-7  E 

 
ZITTING  7
 ronde
tafel 1
tafel 2
tafel 3
tafel 4
1
2
3
4
4-6  A
6-2  C
6-5  D
8-6  B
1-6  E 
2-7  B
7-3  E
8-7  C
7-5  A
4-7  D 
1-5  C
5-4  B
4-2  E
4-3  C
3-2  A 
3-8  D
1-8  A
1-3  B
1-2  D
5-8  E 

Het door Joop van Wijk en Peter Smulders - uitgaande van bovenvermeld basisschema -
aanbevolen vernummeren in de tweede tot en met zevende zitting:
ZITTING  1
 ronde
tafel 1
tafel 2
tafel 3
tafel 4
1
2
3
4
4-5  A
4-3  B
3-8  A
5-3  D
7-3  E 
2-8  B
8-1  E
1-4  C
1-6  B
1-2  A 
3-6  C
5-2  C
5-7  B
8-7  C
8-4  D 
1-7  D
7-6  A
2-6  D
4-2  E
6-5  E 

vernummeren:

zitting 2
5-6
2-7
4-1
3-8
zitting 3
4-1
6-3
7-5
2-8
zitting 4
7-5
1-2
3-4
6-8
zitting 5
3-4
5-6
2-7
1-8
zitting 6
2-7
4-1
6-3
5-8
zitting 7
6-3
7-5
1-2
4-8
 
De optimale indeling van Joop van Wijk en Peter Smulders bij zeven zittingen
(in de vijfde ronde worden steeds aan de tafels 2 en 4 dezelfde spellen gespeeld): 
ZITTING  1
 ronde
tafel 1
tafel 2
tafel 3
tafel 4
1
2
3
4
3-6  A1
7-3  C1
7-6  E1
2-6  C1
7-2  A1 
4-7  B1
2-4  E1
2-1  B1
1-7  D1
1-3  E1* 
5-1  C1
5-6  B1
3-5  D1
4-5  A1
4-6  D1 
2-8  D1
8-1  A1
8-4  C1
8-3  B1
5-8  E1* 

 
ZITTING  2
 ronde
tafel 1
tafel 2
tafel 3
tafel 4
1
2
3
4
5-1  A2
2-5  C2
2-1  E2
4-1  C2
2-4  A2 
6-2  B2
6-4  E2
4-3  B2
3-2  D2
3-5  E2* 
3-7  C2
7-1  B2
7-5  D2
6-7  A2
6-1  D2 
4-8  D2
3-8  A2
8-6  C2
5-8  B2
8-7  E2* 

 
ZITTING  3
 ronde
tafel 1
tafel 2
tafel 3
tafel 4
1
2
3
4
7-3  A3
4-7  C3
4-3  E3
6-3  C3
6-4  A3* 
1-4  B3
1-6  E3
6-5  B3
5-4  D3
5-7  E3 
5-2  C3
2-3  B3
2-7  D3
1-2  A3
1-3  D3 
8-6  D3
5-8  A3
8-1  C3
7-8  B3
8-2  E3* 

 
ZITTING  4
 ronde
tafel 1
tafel 2
tafel 3
tafel 4
1
2
3
4
5-2  A4
6-2  C4
5-6  E4
1-5  C4
6-1  A4 
3-6  B4
3-1  E4
1-7  B4
7-6  D4
7-2  E4* 
7-4  C4
5-4  B4
4-2  D4
3-4  A4
3-5  D4 
1-8  D4
8-7  A4
8-3  C4
2-8  B4
8-4  E4* 

 
ZITTING  5
 ronde
tafel 1
tafel 2
tafel 3
tafel 4
1
2
3
4
4-7  A5
1-4  C5
1-7  E5
3-7  C5
1-3  A5 
5-1  B5
5-3  E5
3-2  B5
1-2  D5
4-2  E5* 
6-2  C5
6-7  B5
4-6  D5
5-6  A5
5-7  D5 
3-8  D5
8-2  A5
8-5  C5
4-8 B5
6-8  E5* 

 
ZITTING  6
 ronde
tafel 1
tafel 2
tafel 3
tafel 4
1
2
3
4
6-2  A6
3-6  C6
2-3  E6
5-2  C6
3-5  A6 
7-3  B6
7-5  E6
4-5  B6
4-3  D6
4-6  E6* 
4-1  C6
2-1  B6
1-6  D6
1-7  A6
7-2  D6 
8-5  D6
8-4  A6
7-8  C6
6-8  B6
8-1  E6* 

 
ZITTING  7
 ronde
tafel 1
tafel 2
tafel 3
tafel 4
1
2
3
4
1-4  A7
5-1  C7
4-5  E7
7-4  C7
7-5  A7 
5-2  B7
2-7  E7
7-6  B7
5-6  D7
6-1  E7* 
6-3  C7
3-4  B7
3-1  D7
3-2  A7
2-4  D7 
7-8  D7
8-6  A7
8-2  C7
8-1  B7
8-3  E7*