2e Lustrum "Neel Troef"
donderdag 4 mei 2000
middagzitting
kaartverdeling  en  frekwentiestaten  spellen  5  ,  67  en 8

Spel 5

N/NZ
 

V64
VB63
B92
973

103
A102
AHV
AH1064

52
H984
875
VB85

 

AHB987
75
10643
2

SCORE NZ
+660
+630
+600
+180
+150
+130
+100
-100
-200 
MP NZ
100
71
38
29
24
19
14
10
MP OW
0
29
62
71
76
81
86
90
98 
     
Het bieden van GIB:
West:
=
pas
a.p.
Noord:
2SA
3
Oost:
pas
pas
Zuid:
2
3SA
Resultaat: 3SA-2 = MP's NZ 2; MP's OW 98.
GIB geeft hier een schoolvoorbeeld hoe een blokkade moet worden voorkomen door een uitkomst tegen SA met HAB.
Het bieden van EB6+:
West:
=
pas
Noord:
2SA
3SA
Oost:
pas
a.p.
Zuid:
2
Resultaat: 3SA+3 = MP's NZ 71; MP's OW 29.
 
GIB:
Noord:
Oost:>
Zuid:
West:
1.
3
H>
2
2.
10
A>
5
3.
10
B>
8
4.
6
9>
4
5.
10
8>
B
6.
2
7>
H
7.
A>
5
9
 De leider claimt de overige slagen.
EB6+:
Noord:
Oost:>
Zuid:
West:
1.
3
A>
2
2.
10
H>
5
3.
2
B
5
V> 
4.
A>
3
7
5.
4
2
V>
6.
6
7
B>
7.
T>
8
5
8.
A>
9
8
9.
H>
4
4
10.
A>
5
8
11.
10
7
H>
12.
H>
6
8
13.
V>
10
9

Spel 6

O/OW
 

975
H9
HB94
AH43

AV63
V1065
A102
65

104
B2
V8653
VB92

 

HB82
A8743
7
1087

SCORE NZ
+200
+100
+90
-90
-100
-110
-120 
MP NZ
100
86
69
57
45
38
31 
MP OW
0
14
31
43
55
62
69 
SCORE NZ
-140
-150
-180
-600 
MP NZ
24
14
5
MP OW
76
86
95
100 

Het bieden van GIB:
West:
=
1
1SA
Noord:
=
pas
pas
Oost:
pas
1
3
Zuid:
pas
pas
a.p.
Resultaat: 3-1 = MP's NZ 86; MP's OW 14.
Het bieden van EB6+:
West:
=
1
1SA
Noord:
=
pas
pas
Oost:
pas
1
2
Zuid:
pas
pas
a.p.
Resultaat: 2contract = MP's NZ 57; MP's OW 43.
 
GIB:
Noord:>
Oost:
Zuid:
West:
1.
3
B
A>
2.
V
6
9
H> 
3.
4
H>
2
4.
9
8
3
A> 
5.
V>
6
4
6.
10>
3
4
7.
5>
9
7>
8.
B
5
2
V> 
9.
4
A>
5
10.
8
10>
3
11.
6
7>
H
12.
8
10>
3
13.
6
7>
H
EB6+:
Noord:>
Oost:
Zuid:
West:
1.
A>
7
6
2.
5
7
9
A> 
3.
10
8>
3
4.
5
3
2
H> 
5.
2
T>
5
6.
6
A>
B
7.
10
8
2
3> 
8.
6
4
B
H> 
9.
3
7
8
H> 
10.
6
2
V>
11.
V
8
V>
12.
A>
B
4
13.
V>
H
10

Spel 7

Z/allen
 

84
42
B864
AV1094

V1063
987
1053
B53

AHB95
V1065
HV7
6

 

72
AHB3
A92
H872

SCORE NZ
+140
+110
+100
-100
-110
-120
-130
-200 
MP NZ
100
86
69
52
36
29
19
MP OW
0
14
31
48
64
71
81
95 
     
Het bieden van GIB:
West:
=
pas
2
pas
pas
Noord:
=
pas
pas
2
3
Oost:
=
doublet
pas
3
a.p.
Zuid:
1
pas
2
pas
Resultaat: 3-1 = MP's NZ 52; MP's OW 48.
Het bieden van EB6+:
West:
=
pas
2
Noord:
=
pas
a.p.
Oost:
=
doublet
Zuid:
1
pas
Resultaat: 2+2 = MP's NZ 19; MP's OW 81.
Erg slap van EB6+ -NZ om zich zo uit de bieding te laten drukken. Een lage score is de straf ervoor.
 
GIB:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
5
8
6
A> 
2.
T>
2
9
3.
9
A>
10
4.
3
7
A>
5.
3
A>
H
6.
3
H
5>
7.
V<
2
B
8.
8
H>
6
9.
B
7
H>
10.
7
3
V>
10 
11.
5
9
V>
12.
10
B
7
B> 
13.
6>
2
5
EB6+:
Noord:>
Oost:
Zuid:
West:
1.
3
2
A>
2.
6
7
H>
3.
3
A>
H
4.
3
2
6
A> 
5.
5
H>
7
6.
B
7
5
V> 
7.
7
A>
5
8.
5
9
V>
9.
8
B>
6
10.
10
2
9
B> 
11.
9
3
10
8>
12.
10
8
V
9> 
13.
V
H
B
T> 

Spel 8

W/--
 

63
B7532
8
HVB96

H
AH8
HV6532
843

AB10942
106
AB7
107

 

V875
V94
1094
A52

SCORE NZ
+430
+420
+400
+170
+150
+100
-50 
MP NZ
100
88
74
55
29
14
MP OW
0
12
26
45
71
86
95 
     
Het bieden van GIB:
West:
pas
pas
pas
Noord:
1
3
5
Oost:
pas
pas
a.p.
Zuid:
1
4
Resultaat: 5contract = MP's NZ 74; MP's OW 26.
Het bieden van EB6+:
West:
pas
pas
a.p.
Noord:
1
2
Oost:
pas
pas
Zuid:
1
3
Resultaat: 3 = MP's NZ 14; MP's OW 86.
Dit contract moet minstens twee slagen méér opleveren, maar stelt dan nog weinig voor.
 
GIB:
Noord:
Oost:>
Zuid:
West:
1.
H>
8
2
2.
A>
9
10
3.
H>
4
6
4.
3
4
B>
5.
8
7
A>
6.
6>
5
B
7.
H>
10
A>
8.
2>
V
10
9.
8
V
7>
10.
4
9>
9
11.
3
A>
7
12.
5>
5
10
13.
V>
2
4
EB6+:
Noord:
Oost:>
Zuid:
West:
1.
2
10
A>
2.
3
4
B>
3.
H>
9
7
4.
H>
5
2
5.
A>
4
6
6.
4
2
10
B> 
7.
3
5
7
H> 
8.
8
A>
4
9.
H>
V
10
10.
8
9>
9
11.
5>
V
A
12.
V>
7
10
13.
6
8
B