2e Lustrum "Neel Troef"
donderdag 4 mei 2000
middagzitting
kaartverdeling  en  frekwentiestaten  spellen  10  ,  11  en 12

Spel 9

N/OW
 

A
A1086
V73
HVB65

85
HVB7
64
A10732

972
4
AHB10952
98

 

HVB10643
9532
8
4

SCORE NZ
+400
+300
+200
+100
-50
-100
-300
-500
-620
-650
-680 
MP NZ
100
95
83
62
48
40
29
17
10
5
MP OW
0
5
17
38
52
60
71
83
90
95
 100 
     
Het bieden van GIB:
West:
=
a.p.
Noord:
pas
Oost:
3
a.p.
Zuid:
4
Resultaat: 4-1 = MP's NZ 48; MP's OW 52.
Het bieden van EB6+:
West:
=
4
5
Noord:
pas
pas
a.p.
Oost:
3
pas
Zuid:
pas
5
Resultaat: 5-1 = MP's NZ 40; MP's OW 60.
GIB:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
A>
4
9
2.
4
8
A>
3.
5
6
7
A>
4.
7
9
4
A> 
5.
2
3
8
V> 
6.
H>
5
2
10 
7.
V>
2
9
8.
6
4
5
7> 
9.
3
H
2>
 De leider claimt de rest.
EB6+:
Noord:
Oost:
Zuid:>
West:
1.
6
8
A>
2.
4
3>
H
3.
5
4
2
A> 
4.
8
10>
2
5.
A>
4
8
6.
10
2
9
V> 
7.
7
6
7>
8.
7
B>
B
9.
B
H>
9
10.
V
3
4
A> 
11.
2
5
5
B> 
12.
3
9
9
5> 
13.
H
V>
10
10 

Spel 10

O/allen
 

10962
H9
109654
103

AVB3
B75
2
HVB96

H754
V3
VB873
A5

 

8
A108642
AH
8742

SCORE NZ
.+680
+620
+230
+200
+150
+110
+100 
MP NZ
100
93
86
79
71
67
57 
MP OW
0
7
14
21
29
33
43 
SCORE NZ
-100
-110
-140
-300 
MP NZ
31
10
5
MP OW
69
90
95
100 

Het bieden van GIB:
West:
=
pas
Noord:
=
2
Oost:
1
a.p.
Zuid:
pas
Resultaat: 2+3 = MP's NZ 71; MP's OW 29.
Het bieden van EB6+:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
2
4
Oost:
1
pas
a.p.
Zuid:
2
2
Resultaat: 4-2 = MP's NZ 7; MP's OW 93.
GIB:
Noord:
Oost:>
Zuid:
West:
1.
2
A>
7
10 
2.
6>
H
8
3.
H>
8
5
10 
4.
V
2
A>
5.
V>
8
5
6.
B>
7
4
7.
9>
4
3
10 
8.
3
6
H>
9.
7
8
V>
10.
5
2
B>
11.
A>
10
7
12.
B>
4
3
13.
B
A>
V
EB6+:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
5
8
3
H> 
2.
2
A>
3
3.
7
A>
V
4.
B
2
7
2> 
5.
6
2
A>
10 
6.
3
8
H>
7.
A>
4
4
8.
H>
7
5
9.
V
8
8
T> 
10.
B>
H
B
10 
11.
B>
4
V
12.
9
6
5>
13.
V>
10
7

Spel 11

Z/--
 

V
H954
VB5
AV953

AHB86
A103
762
106

--
VB87
AH984
HB74

 

10975432
62
103
82

SCORE NZ
+460
+430
+420
+400
+150
-50
-100
-150 
MP NZ
98
76
55
45
38
21
5
MP OW
2
24
45
55
62
79
95
100 
     
Het bieden van GIB:
West:
=
2
pas
Noord:
=
2
3SA
Oost:
=
pas
a.p.
Zuid:
1
2SA
Resultaat: 3SA-1= MP's NZ 21; MP's OW 79.
Het bieden van EB6+:
West:
=
2
a.p.
Noord:
=
doublet
Oost:
=
pas
Zuid:
1
2
Resultaat: 2+2 = MP's NZ 38; MP's OW 62.
GIB:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
3
2
V>
2.
T>
6
8
3.
7
10
A>
4.
A>
10
7
5.
A>
2
4
6.
H>
5
7
7.
2
3
H>
8.
6
7
B
H> 
9.
6
8
B>
10.
6
3
9
B> 
11.
10
2
H
A> 
12.
8
9
4
V> 
13.
B
4
8
3> 
EB6+:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
2
3
A>
2.
A>
2
7
3.
7
10
H>
4.
6
2
4
B> 
5.
6
2
4
A> 
6.
T>
8
7
7.
10
6
8
H> 
8.
H>
3
B
9.
3
4
V>
10.
6
5
B>
11.
8
7
9>
12.
B
9
8>
13.
A
10
H>

Spel 12

W/NZ
 

1042
HB4
1075
B986

AV5
52
AHB964
V5

HB9876
6
V3
H1073

 

3
AV109873
82
A42

SCORE NZ
+990
+680
+650
+620
+500
+300
+230
+150
+100
+50 
MP NZ
100
76
52
45
38
31
24
19
12
MP OW
0
24
48
55
62
69
76
81
88
98 
     
Het bieden van GIB:
West:
pas
2
5
Noord:
1
4
doublet
Oost:
1
5
a.p.
Zuid:
1
doublet
Resultaat: 5, door Oost, gedoubleerd, -3 = MP's NZ 38; MP's OW 62.
Het bieden van EB6+:
West:
pas
Noord:
1
Oost:
3
Zuid:
a.p.
Resultaat: 3-1 = MP's NZ 2; MP's OW 98.
GIB:
Noord:
Oost:
Zuid:>
West:
1.
2
10>
6
2.
V>
2
7
3.
A>
2
3
10 
4.
H>
8
V
5.
A>
3
B
6.
B
7>
6
7.
5
3
7
B> 
8.
5
4
10>
9.
9
A>
3
 De leider claimt de rest.
EB6+:
Noord:
Oost:>
Zuid:
West:
1.
B
2
V>
2.
A>
3
6
3.
A>
8
3
4.
H
3
6>
10 
5.
5
7>
H
6.
2
A>
7
7.
5
8>
8
8.
5
A>
3
9.
V
2
H>
10.
V
9>
B
10 
11.
4
4
7
B> 
12.
6
10>
10
13.
9
V>
9