2e Lustrum "Neel Troef"
donderdag 4 mei 2000
middagzitting
kaartverdeling  en  frekwentiestaten  spellen  13  ,  14  ,  15  en 16

Spel 13

N/allen
 

1086
B84
V832
1052

AHB4
V1076
109
987

92
AH953
654
H43

 

V753
2
AHB7
AVB6

SCORE NZ
+870
+300
+200
+170
+140
+110
+80 
MP NZ
100
95
90
83
57
29
19 
MP OW
0
5
10
17
43
71
81 
SCORE NZ
-70
-90
-100
-200 
MP NZ
14
10
5
MP OW
86
90
95
100 

Het bieden van GIB:
West:
=
pas
Noord:
pas
3
Oost:
1
doublet
Zuid:
1
a.p.
Resultaat: 3 gedoubleerd, contract = MP's NZ 95; MP's OW 5.
Het bieden van EB6+:
West:
=
Noord:
pas
Oost:
1
Zuid:
a.p.
Resultaat: 1 -1 = MP's NZ 5; MP's OW 49.
GIB:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
9
A>
2
2.
V>
2
3
3.
10
A>
6
4.
7
V
H>
5.
6
7
A>
6.
A>
7
2
7.
7
3
9>
8.
H>
5
9
9.
4
V
5>
10 
10.
9
B>
5
11.
8
B>
4
10 
12.
10>
H
4
13.
B
6
H>
EB6+:
Noord:>
Oost:
Zuid:
West:
1.
7
2
A>
2.
6
6>
H
3.
9
A>
4
4.
10
H>
5
5.
7>
7
6
6.
V
B>
3
7.
8
A>
2
8.
9>
B
5
9.
A>
3
2
10.
H>
5
9
11.
B
V
4>
10 
12.
10
7
9
5> 
13.
4
V
H>
10 

Spel 14

O/--
 

9853
85
V4
AH643

AHV10
V9762
7
V102

B76
AH43
B853
75

 

42
B10
AH10962
B98

SCORE NZ
+730
+650
+450
+420
+200
+170 
MP NZ
100
95
64
29
12
MP OW
0
5
36
71
88
100 
     
Het bieden van GIB:
West:
=
pas
pas
a.p.
Noord:
=
1
2
Oost:
pas
pas
3
Zuid:
pas
1SA
3
Resultaat: 3 +2 = MP's NZ 12; MP's OW 88.
Het bieden van EB6+:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
1
4
Oost:
pas
pas
a.p.
Zuid:
pas
3
Resultaat: 4 +1 = MP's NZ 64; MP's OW 36.
GIB:
Noord:
Oost:>
Zuid:
West:
1.
10
8
5
H> 
2.
9
10
A>
3.
10>
4
7
4.
A>
2
6
5.
2
B
H>
6.
H>
6
B
7.
V>
10
7
8.
2
B
3>
9.
7
9>
3
10.
6>
A
5
De leider claimt de rest.
EB6+:
Noord:
Oost:>
Zuid:
West:
1.
7
A>
3
2.
2>
H
5
3.
V>
10
3
4.
10>
2
6
5.
9
B
A>
6.
6>
2
8
7.
V>
4
7
8.
A>
6
B
9.
H>
9
5
10.
2
8>
7
11.
10
10
B>
12.
7>
9
4
13.
V
B
H>

Spel 15

Z/NZ
 

94
HB5
8765
10982

B108753
93
AV109
B

62
A8764
H32
V73

 

AHV
V102
B4
AH654

SCORE NZ
+150
+110
+50
-110
-130
-150
-800 
MP NZ
100
93
83
45
10
5
MP OW
0
7
17
55
90
95
100 
     
Het bieden van GIB:
West:
=
pas
Noord:
=
pas
Oost:
=
2SA
Zuid:
pas
a.p.
Resultaat: 2SA, contract = MP's NZ 20; MP's OW 80.
Het bieden van EB6+:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
pas
1
Oost:
=
1
1SA
Zuid:
pas
pas
a.p.
Resultaat: 1SA, contract = MP's NZ 50; MP's OW 50.
GIB:
Noord:
Oost:
Zuid:>
West:
1.
3
10
6
B> 
2.
B
A>
7
3.
5
H>
3
4.
B
A>
6
5.
9
6
V>
6.
10
H>
2
7.
8
V>
4
10 
8.
9
5>
7
9.
10
4>
2
 De leider staat de rest af.
EB6+:
Noord:
Oost:
Zuid:>
West:
1.
8
A>
6
2.
3
2
4
H> 
3.
9
V
A>
4.
10
H>
2
5.
3
V>
2
6.
5
10
6
B> 
7.
B
A>
3
8.
7
H>
7
9.
9
4
V>
10.
B
4
8>
11.
10
B
7>
12.
A>
5
H
13.
V>
6
3
10

Spel 16

W/OW
 

H87
AH9
A8
HV974

VB10
V102
VB103
A102

A43
87543
H65
53

 

9652
B6
9742
B86

SCORE NZ
+200
+160
+110
+90
-50
-90
-100
-110
-120
-150 
MP NZ
100
95
81
67
62
57
45
24
10
MP OW
0
5
19
33
38
43
55
76
90
98 
     
Het bieden van GIB:
West:
2SA
Noord:
a.p.
Oost: Zuid:
Resultaat: 2SA, contract = MP's NZ 10; MP's OW 90.
Het bieden van EB6+:
West:
1
Noord:
a.p.
Oost: Zuid:
Resultaat: 1 , contract = MP's NZ 67; MP's OW 33.
GIB:
Noord:>
Oost:
Zuid:
West:
1.
V>
2
5
2.
3
4
H
A> 
3.
A>
8
3
4.
B>
7
6
5.
T>
9
5
6.
10
6
5
V> 
7.
2
B>
8
8.
V
2
4
H> 
9.
B
5
3
7> 
10.
2
6
7
A> 
11.
10
6
4
4> 
12.
V
B
3
H> 
13.
10
9
A>
EB6+:
Noord:>
Oost:
Zuid:
West:
1.
V
2
6
A> 
2.
A>
6
3
3.
B>
4
5
4.
3
9
H
4> 
5.
2
8
5
V> 
6.
10
B>
3
7.
2
B
3
A> 
8.
10
2
A>
9.
10>
6
8
10.
10
7
4
9> 
11.
V
5
4
H> 
12.
B>
6
5
13.
V>
9
7