2e Lustrum "Neel Troef"
donderdag 4 mei 2000
middagzitting
kaartverdeling  en  frekwentiestaten  spellen  17  ,  18  ,  19  en  20

Spel 17

N/--
 

B43
9732
AV7
A103

AH98
VB85
1084
H4

V1065
6
H965
B985

 

72
AH104
B32
V762

SCORE NZ
+140
+110
+90
-50
-100 
MP NZ
93
74
60
31
MP OW
7
26
40
69
98 
     
Het bieden van GIB:
West:
=
pas
a.p.
Noord:
1
2
Oost:
pas
pas
Zuid:
1
3
Resultaat: 3 -1 = MP's NZ 31; MP's OW 69.
Het bieden van EB6+:
West:
=
pas
pas
Noord:
1
2
4
Oost:
pas
pas
a.p.
Zuid:
1
3
Resultaat: 4-2 = MP's NZ 2; MP's OW 99.
GIB:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
V
H>
6
2.
8
B
H
A> 
3.
9
7
10>
4.
10
2
6
V> 
5.
8>
2
6
6.
8
10
5>
7.
4
3
9>
8.
5
7
5>
9.
4
V
9
A> 
10.
A>
2
V
11.
H>
4
5
12.
H>
6
8
10 
13.
B
A>
B
EB6+:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
V
H>
6
2.
5
A
5>
3.
A>
2
6
4.
H>
7
10
5.
8
4
V>
6.
4
2
9
A> 
7.
4
2
5
A> 
8.
8
3
6
B> 
9.
B>
10
9
10.
H>
6
5
11.
8
B
H>
12.
9>
7
8
10 
13.
10
V
B
V> 

Spel 18

O/NZ
 

6
AB1093
VB102
985

109532
H2
A987
HV

HV87
V75
543
643

 

AB4
864
H6
AB1072

SCORE NZ
+140
+130
+110
+50
-100
-110 
MP NZ
98
90
86
69
55
48 
MP OW
2
10
14
19
31
45 
SCORE NZ
-140
-150
-170
-200
-300
-420 
MP NZ
40
31
19
10
5
MP OW
68
69
81
90
95
100 

Het bieden van GIB:
West:
=
1
Noord:
=
doublet
Oost:
1
2
Zuid:
pas
a.p.
Resultaat: 2+1 = MP's NZ 48; MP's OW 54.
Het bieden van EB6+:
West:
=
1
2
Noord:
=
pas
pas
Oost:
1
1SA
2
Zuid:
pas
pas
a.p.
Resultaat: 2+1 = MP's NZ 40; MP's OW 60.
GIB:
Noord:
Oost:
Zuid:>
West:
1.
V
A>
6
2.
A>
H
5
3.
H>
7
4
4.
3
A>
7
5.
9
6
3
V> 
6.
8
4
4
B> 
7.
7
B
3>
10 
8.
10
2>
H
9.
H>
4
5
10.
2
6
7
10> 
 De leider claimt de 
 overige slagen.
EB6+:
Noord:>
Oost:
Zuid:
West:
1.
10
A>
8
2.
A>
H
3
3.
2
4
V
3> 
4.
H>
4
5
5.
3
B
H
9> 
6.
H
A>
3
7.
2
6
7
A> 
8.
7
6
4
V> 
9.
8
2
5
B> 
10.
9
7
V>
10 
11.
V>
10
4
12.
9
8>
7
13.
5
B
6
T> 

Spel 19

Z/OW
 

A104
1053
10754
A93

953
AV
AB82
8762

B876
H742
V96
104

 

HV2
B986
H3
HVB5

SCORE NZ
+200
+100
-90
-100
-110
-120
-150 
MP NZ
100
90
81
76
71
40
MP OW
0
10
19
24
29
60
95 
     
Het bieden van GIB:
West:
=
pas
Noord:
=
pas
Oost:
=
1SA
Zuid:
pas
a.p.
Resultaat: 1SA+1 = MP's NZ 40; MP's OW 60.
Het bieden van EB6+:
West:
=
pas
Noord:
=
pas
Oost:
=
1SA
Zuid:
pas
a.p.
Resultaat: 1SA contract = MP's NZ 81; MP's OW 19.
GIB:
Noord:
Oost:
Zuid:>
West:
1.
8
5
4
9> 
2.
9
2
6
A> 
3.
A>
9
4
4.
V>
6
2
5.
3
H>
7
6.
7
H>
10
7.
6
V
8
A> 
8.
5
V>
B
10 
9.
2
B>
9
10 
10.
8
B
H>
11.
2
8>
7
10 
12.
B>
3
6
13.
A>
H
V
EB6+:
Noord:
Oost:
Zuid:>
West:
1.
3
2
6
10> 
2.
2
5
4
A> 
3.
6
H>
10
4.
7
V>
2
5.
8
B>
7
6.
5
H>
8
7.
9
V
B
A> 
8.
V>
6
4
9.
2
3
V>
10.
A>
H
9
11.
B>
8
6
10 
12.
8>
9
7
13.
A>
B
H
10 

Spel 20

W/allen
 

B986
A103
A1086
108

A2
HVB87
B75
A43

H73
6
H942
VB952

 

V1054
9542
V3
H76

SCORE NZ
+210
+180
+150
+140
+120
+110
-100
-200
-300 
MP NZ
100
95
86
74
67
60
40
19
MP OW
0
5
14
26
33
40
60
81
95 
     
Het bieden van GIB:
West:
pas
a.p.
Noord:
1
Oost:
pas
Zuid:
1SA
Resultaat: 1SA +4 = MP's NZ 100; MP's OW 0.
Het bieden van EB6+:
West:
pas
a.p.
Noord:
1SA
Oost:
pas
Zuid:
2SA
Resultaat: 2SA -2 = MP's NZ 19; MP's OW 81.
GIB:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
3
H>
9
2.
2
5
H>
3.
7
9
6
A> 
4.
6
3
H>
10 
5.
A>
6
2
10 
6.
H>
2
4
7.
V>
4
9
10 
 De leider claimt de rest.
EB6+:
Noord:
Oost:>
Zuid:
West:
1.
A>
4
3
2.
H
2
6
A> 
3.
2
5
7
9> 
4.
7
10
H>
5.
3
H>
V
6.
8
V>
2
7.
V>
9
4
8.
B>
4
9
10 
9.
6
3
H
A> 
10.
7
V>
2
10 
11.
4
5>
5
10 
12.
A>
6
9
13.
B>
7
B