22-11-09

Welke informatie levert de uitkomst met de "vierde van boven"?

Klik hier als u terug wilt naar de vorige bladzijde.
Op deze bladzijde ziet u hoe vier computerbridgeprogramma's bij de eerste zestien spellen bieden en wat het resultaat is van hun spelen. Deze programma's zij Jack (4.1) (Verona) en B-Bridge (1.1.2) (Biedermeier Rood). En verder Eindeloos Bridge (9 Plus) (Biedermeier Rood) en WBridge5 (4.02) (uitroepteken achter bieding = `la cinquième majeure' ).
 De programma's hebben de spellen gespeeld op hun automaat.
Klik  en u krijgt het eerste spel met de biedverlopen en resultaten in zijn geheel op het scherm.  

Spel_2
O/NZ
B863
H852
V1075
4

A1052
AB76
8
V752

HV9
V4
AB43
A1063
74
1093
H962
HB98
Het bieden van Jack 4.1:'
West:
=
a.p.
Noord:
=
Oost:
pas
Zuid:
1SA
West start met  2. Resultaat: 1SA door Zuid, contract; score NZ  +90. 
Het bieden van B-Bridge 1.1.2:'
West:
=
a.p.
Noord:
=
Oost:
pas
Zuid:
1SA
West start met  5. Resultaat: 1SA door Zuid, contract; score NZ  +90. 
Het bieden van Wbridge5 4.02:
West:
=
pas
a.p.
Noord:
=
2
Oost:
pas
pas
Zuid:
1SA
2
West start met  8. Resultaat: 2 door Zuid, contract; score NZ  +110. 
Het bieden van Eindeloos Bridge 9Plus:'
West:
=
a.p.
Noord:
=
Oost:
pas
Zuid:
1SA
West start met 6. Resultaat: 1SA door Zuid, contract; score NZ  +90. 
Zowel Jack als Eindeloos Bridge starten met de vierde van boven. 
De start met  2 geeft deze informatie:  Oost telt: 11 - 2 = 9; zelf heeft Oost vier kaarten hoger dan de uitkomstkaart en in de dummy ligt één hogere kaart. 9 - 5 = 4. De leider heeft dus ook vier kaarten hoger dan de uitkomstkaart. 
De start met  6 geeft deze informatie:  Oost telt: 11 - 6 = 5; zelf heeft Oost twee kaarten hoger dan de uitkomstkaart en in de dummy liggen ook twee hogere kaarten. 5 - 4 = 1. De leider heeft dus slechts één kaart hoger dan de uitkomstkaart. 
Natuurlijk kan Zuid op dezelfde manier gaan tellen als Oost!
Bij WBridge5 is een troefstart in zo'n situatie vrij gebruikelijk. 
B-Bridge kent een wat aparte wijze van uitkomen. Dat programma gaat meestal uit van een kansberekening. 

Spel_3
Z/OW
H83
85
HV1075
V42

V96
AB63
3
HB853

A74
V94
AB986
A6
B1052
H1072
42
1097
Het bieden van Jack 4.1:'
West:
=
pas
a.p.
Noord:
=
3 *
Oost:
=
pas
Zuid:
1SA
3SA*
West start met  5. Resultaat: 3SA door Zuid, contract; score NZ  +400. 
3 = Niemeijer; 3SA = geen hoge vierkaarten 
Het bieden van B-Bridge 1.1.2:
West:
=
pas
Noord:
=
3SA
Oost:
=
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  3. Resultaat: 3SA door Zuid, contract; score NZ  +400. 
Het bieden van Wbridge5 4.02:'
West:
=
pas
Noord:
=
3SA
Oost:
=
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  5. Resultaat: 3SA door Zuid, contract; score NZ  +400. 
Het bieden van Eindeloos Bridge 9Plus:'
West:
=
pas
Noord:
=
3SA
Oost:
=
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  3. Resultaat: 3SA door Zuid, contract; score NZ  +400. 
Zowel Jack als B-Bridge en WBridge5 starten met de vierde van boven. 
De start met  5 geeft deze informatie:  Oost telt: 11 - 5 = 6; zelf heeft Oost drie kaarten hoger dan de uitkomstkaart en in de dummy ligt één hogere kaart. 6 - 4 = 2. De leider heeft dus twee kaarten hoger dan de uitkomstkaart. 
De start met  3 geeft deze informatie:  Oost telt: 11 - 3 = 8; zelf heeft Oost drie kaarten hoger dan de uitkomstkaart en in de dummy liggen twee hogere kaarten. 8 - 5 = 3. De leider heeft dus ook drie kaarten hoger dan de uitkomstkaart. 
De start met  3 zegt: laag aanmoedigend in deze kleur. Of: zou "de vierde van boven alleen worden gebruikt als slechts één honneur in die kleur aanwezig is? Nee, want zie de spellen 19, 30 en 31, enz. 

Spel_10
O/allen
HB105
H10
AV10742
B

V964
V986
86
1083

A7
AB3
B953
AH52
832
7542
H
V9764
Het bieden van Jack 4.1:
West:
=
pas
pas
pas
pas
pas
pas
Noord:
=
2 *
3 *
4 *
4 *
5 *
6 *
Oost:
pas
pas
pas
pas
pas
pas
a.p.
Zuid:
1SA
2 *
3 *
4 *
4SA*
5 *
West start met  8. Resultaat: 6 door Zuid, contract; score NZ  +1370. 
2 = Stayman; 2 = geen vierkaarten hoog; 3 = MF, stel troefkleur vast; 3 = maximum met fit; 4 , 4 en 4 = controle; 4SA = vraagt Azen; 5 = 1 of 4 Azen; 5 = vraagt naar troef Vrouw; 6 = troef Vrouw aanwezig plus 2 Heren 
Het bieden van B-Bridge 1.1.2:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
2 *
3SA
Oost:
pas
pas
Zuid:
1SA
2 *
West start met  3. Resultaat: 3SA door Zuid, +4; score NZ  +720. 
2 = Stayman; 2 = geen vierkaarten hoog 
Het bieden van Wbridge5 4.02:
West:
=
pas
pas
pas
pas
pas
Noord:
=
2
3
4 !
4SA
6
Oost:
pas
pas
pas
pas
pas
a.p.
Zuid:
1SA
2
4
4 !
5
West start met 8. Resultaat: 6 door Zuid, +1; score NZ  +1390. 
Het bieden van Eindeloos Bridge 9Plus:
West:
=
pas
pas
pas
a.p.
Noord:
=
2SA*
3 *
5 *
Oost:
pas
pas
pas
pas
Zuid:
1SA
3 *
4SA*
6
West start met  6. Resultaat: 6 door Zuid, contract; score NZ  +1370. 
2SA = zeskaart ruiten met zwakke invite OF zeskaart ruiten met vierkaart schoppen en MF; 3 = transfer aangenomen; 3 = bevestiging tweede kleur;  4SA = vraagt Azen; 5 = 1 of 4 Azen
De start met  8 bij Jack blijkt MUD. 
De uitkomst bij WBridge5 en EB met een troefkaart is in deze situatie vrij gebruikelijk
De start met  3 bij B-Bridge is gebaseerd op kansberekening van het computerprogramma. 

Spel_16
W/OW
H108
1052
H75
V942

B3
H984
102
AB1076

A964
AB63
A96
H5
V752
V7
VB843
83
Het bieden van Jack 4.1:
West:
pas
a.p.
Noord:
pas
Oost:
pas
Zuid:
1SA
West start met  B. Resultaat: 1SA door Zuid, +1; score NZ  +120. 
Het bieden van B-Bridge 1.1.2:
West:
pas
pas
Noord:
pas
2SA
Oost:
pas
pas
Zuid:
1SA
3SA
West start met  A. Resultaat: 3SA door Zuid, contract; score NZ  +400. 
Het bieden van Wbridge5 4.02:
West:
pas
pas
a.p.
Noord:
pas
2SA
Oost:
pas
pas
Zuid:
1SA
3SA
West start met  4. Resultaat: 3SA door Zuid, contract; score NZ  +400. 
Het bieden van Eindeloos Bridge 9Plus:
West:
pas
a.p.
Noord:
pas
Oost:
pas
Zuid:
1SA
West start met  B. Resultaat: 1SA door Zuid, contract; score NZ  +90. 
Zowel Jack als Eindeloos Bridge starten met  B. Dat is "Journalist": Ook  10 is aanwezig alsmede een tophonneur in klaveren.
De start met  4 bij WBridge5 is "de vierde van boven" en geeft deze informatie:  Oost telt: 11 - 4 = 7; zelf heeft Oost twee kaarten hoger dan de uitkomstkaart en in de dummy liggen ook twee hogere kaarten. 7 - 4 = 3. De leider heeft dus drie kaarten hoger dan de uitkomstkaart. 
B-Bridge kent een wat aparte wijze van uitkomen. Dat programma gaat meestal uit van een kansberekening. 

Spel_19
Z/OW
AV87
63
1085
HVB7

93
10954
AB72
1083

1054
AHV2
V9
A942
HB62
B87
H643
65
Het bieden van Jack 4.1:
West:
=
pas
pas
a.p.
Noord:
=
3 *
3 *
Oost:
=
pas
pas
Zuid:
1SA
3 *
3SA
West start met  4. Resultaat: 3SA door Zuid, contract; score NZ  +400. 
3 = Niemeijer; 3 = hoge vierkaart aanwezig; 3 = wel vierkaart schoppen en geen vierkaart harten 
Het bieden van B-Bridge 1.1.2:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
2 *
3SA
Oost:
=
pas
a.p.
Zuid:
1SA
2 *
West start met  2. Resultaat: 3SA door Zuid, -2; score NZ  -100. 
2 = Stayman; 2 = vierkaart harten 
Het bieden van Wbridge5 4.02:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
2
3SA
Oost:
=
pas
a.p.
Zuid:
1SA
2
West start met  2. Resultaat: 3SA door Zuid, -1; score NZ  -50. 
Het bieden van Eindeloos Bridge 9Plus:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
2 *
3SA
Oost:
=
pas
a.p.
Zuid:
1SA
2 *
West start met  2. Resultaat: 3SA door Zuid, -1; score NZ  -50. 
2 = Stayman; 2 = vierkaart harten 
Alle vier de programma's starten met de vierde van boven. 
De start met  2 geeft deze informatie:  Oost telt: 11 - 2 = 9; zelf heeft Oost vier kaarten hoger dan de uitkomstkaart en in de dummy liggen drie hogere ruitenkaarten. 9 - 7 = 2. De leider heeft dus slechts twee ruitenkaarten hoger dan de uitkomstkaart. Als Oost  H speelt en met ruiten nakomt, maken OW vier ruitenslagen. Door met  6 in de tweede slag terug te komen en in de derde slag  4 en in de vierde slag  3 bij te spelen "smeekt" Oost zijn partner om in de vijfde slag schoppen in te spelen. Op deze manier kan het 3SA-contract twee down. 
De start met  4 geeft deze informatie:  Oost telt: 11 - 4 = 7; zelf heeft Oost drie hartenkaarten hoger dan de uitkomstkaart en in de dummy ligt er één. 7 - 4 = 3. De leider heeft dus - net als West - drie hartenkaarten hoger dan  4. Welke drie kaarten van de  AHV1095 heeft West?

Spel_30
O/-
B1032
8
HV1052
1072

974
V94
A96
AB63

AV6
AB63
B83
H85
H85
H10752
74
V94
Het bieden van Jack 4.1:
West:
=
pas
pas
3
Noord:
=
pas
2
a.p.
Oost:
pas
2
pas
Zuid:
1SA
pas
pas
Zuid start met  3. Resultaat: 3 door Oost, -2; score NZ  +100. 
Het bieden van B-Bridge 1.1.2:
West:
=
a.p.
Noord:
=
Oost:
pas
Zuid:
1SA
West start met  3. Resultaat: 1SA door Zuid, -1; score NZ  -50. 
Het bieden van Wbridge5 4.02:
West:
=
a.p.
Noord:
=
Oost:
pas
Zuid:
1SA
West start met  3. Resultaat: 1SA door Zuid, contract; score NZ  +90. 
Het bieden van Eindeloos Bridge 9Plus:
West:
=
a.p.
Noord:
=
Oost:
pas
Zuid:
1SA
West start met  3. Resultaat: 1SA door Zuid, +2; score NZ  +150. 
De start met  3 geeft deze informatie:  Oost telt: 11 - 3 = 8; Oost heeft drie kaarten hoger dan de uitkomstkaart en in de dummy liggen er twee. 8 - 5 = 3. De leider heeft dus drie kaarten hoger dan de uitkomstkaart. 

Spel_31
Z/NZ
1072
B107
V754
A92

HV53
542
H32
V63

A96
A63
AB8
H854
B84
HV98
1096
B107
Het bieden van Jack 4.1:
West:
=
a.p.
Noord:
=
Oost:
=
Zuid:
1SA
West start met  3. Resultaat: 1SA door Zuid, contract; score NZ  +90. 
Het bieden van B-Bridge 1.1.2:
West:
=
a.p.
Noord:
=
Oost:
=
Zuid:
1SA
West start met  3. Resultaat: 1SA door Zuid, +1; score NZ  +120. 
Het bieden van Wbridge5 4.02:
West:
=
a.p.
Noord:
=
Oost:
=
Zuid:
1SA
West start met  3. Resultaat: 1SA door Zuid, +1; score NZ  +120. 
Het bieden van Eindeloos Bridge 9Plus:
West:
=
a.p.
Noord:
=
Oost:
=
Zuid:
1SA
West start met  3. Resultaat: 1SA door Zuid, +1; score NZ  +120. 
Eensgezind kiezen de vier programma's voor een uitkomst met de vierde van boven, n.l.  3. . 
Oost telt: 11 - 3 = 8. Zelf heeft Oost drie kaarten hoger dan de uitkomstkaart en in de dummy liggen er twee. Dat is samen 5. De leider heeft dus ook drie schoppenkaarten kaarten hoger dan de uitkomstkaart. 

Spel_250
O/allen
B64
HV8
963
H1094

V108
B97
V1085
AB7

A972
A64
AH7
652
H53
10532
B42
V83
Het bieden van Jack 4.1:
West:
=
pas
Noord:
=
2SA*
Oost:
pas
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  5. Resultaat: 2SA door Zuid, contract; score NZ  +120. 
2SA = inviterend voor de manche als Zuid maximaal is (wat niet het geval is) 
Het bieden van B-Bridge 1.1.2:
West:
=
pas
Noord:
=
2SA
Oost:
pas
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  7. Resultaat: 2SA door Zuid, contract; score NZ  +120. 
Het bieden van Wbridge5 4.02:
West:
=
pas
Noord:
=
3SA
Oost:
pas
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  5. Resultaat: 3SA door Zuid, -1; score NZ  -100. 
Het bieden van Eindeloos Bridge 9Plus:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
2 *
2SA
Oost:
pas
pas
a.p.
Zuid:
1SA
2
West start met  5. Resultaat: 2SA door Zuid, -1; score NZ  -100. 
2 = EB gebruikt dit bijbod ook voor een inviterende hand zonder hoge vierkaart 
Zowel Jack als Eindeloos Bridge starten met de vierde van boven. 
De start met  5 geeft deze informatie:  Oost telt: 11 - 5 = 6. Zelf heeft Oost één ruitenkaart hoger dan de uitkomstkaart, terwijl in de dummy er twee van liggen. 6 -3 = 3. De leider heeft dus drie ruitenkaarten hoger dan de uitkomstkaart. 
B-Bridge kent - zoals hierboven al is gezegd - een wat aparte wijze van uitkomen. Ook hier gaat dit programma uit van een kansberekening. 

Spel_291
Z/OW
B4
HV82
9653
V104

HV87
96
104
AB752

A96
B10
AHB
H9863
10532
A7543
V872
-
Het bieden van Jack 4.1:
West:
=
pas
pas
a.p.
Noord:
=
2 *
2SA
Oost:
=
pas
pas
Zuid:
1SA
2 *
3SA
West start met  5. Resultaat: 3SA door Zuid, -1; score NZ  -50.  
2 = Stayman; 2 = geen hoge vierkaarten 
Het bieden van B-Bridge 1.1.2:
West:
=
pas
pas
a.p.
Noord:
=
2 *
2SA
Oost:
=
pas
pas
Zuid:
1SA
2 *
3SA
West start met  H. Resultaat: 3SA door Zuid, -1; score NZ  -50. 
Het bieden van Wbridge5 4.02:
West:
=
a.p.
Noord:
=
Oost:
=
Zuid:
1SA
West start met  7. Resultaat: 1SA door Zuid, +1; score NZ  +120. 
Het bieden van Eindeloos Bridge 9Plus:
West:
=
pas
pas
a.p.
Noord:
=
2 *
2SA
Oost:
=
pas
pas
Zuid:
1SA
2 *
3SA
West start met  7. Resultaat: 3SA door Zuid, contract; score NZ  +400. 
2 = Stayman; 2 = geen hoge vierkaarten 

Jack start met  5 en dit geeft deze informatie: Oost telt: 11 - 5 = 6; zelf heeft Oost helemaal geen klaverenkaarten en in de dummy liggen twee hogere klaverenkaarten. 6 - 2 = 4. De leider heeft dus vier klaverenkaarten hoger dan de uitkomstkaart. 
De start met  7 bij Eindeloos Bridge geeft deze informatie: Oost telt: 11 - 7 = 4; Oost heeft Oost één schoppenkaart hoger dan de uitkomstkaart en in de dummy ligt er ook maar één. 4 - 2 = 2. De leider kan dus slechts twee schoppenkaarten hoger dan de uitkomstkaart hebben. 
De start met  H is de hoogste van een serie. 

Spel_354
O/NZ
6
1054
HVB7
H9863

10953
VB87
A982
10

HVB4
AH62
63
V54
A872
93
1054
AB72
Het bieden van Jack 4.1:
West:
=
pas
Noord:
=
3SA
Oost:
pas
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  7. Resultaat: 3SA door Zuid, -1; score NZ  -100. 
Het bieden van B-Bridge 1.1.2:
West:
=
pas
Noord:
=
2SA
Oost:
pas
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  8. Resultaat: 2SA door Zuid, +1; score NZ  +150. 
Het bieden van Wbridge5 4.02:
West:
=
pas
Noord:
=
3SA
Oost:
pas
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  3. Resultaat: 3SA door Zuid, contract; score NZ  +600. 
Het bieden van Eindeloos Bridge 9Plus:
West:
=
pas
pas
pas
Noord:
=
2 *
2SA
3SA
Oost:
=
pas
pas
a.p.
Zuid:
1SA
2 *
3 *
West start met  7. Resultaat: 3SA door Zuid, contract; score NZ  +400. 
2 = EB gebruikt dit bijbod ook voor een inviterende hand zonder hoge vierkaart
2 en 3 = geven vierkaarten in deze kleuren aan 
Jack, WBridge5 en Eindeloos Bridge starten met de vierde van boven. 
Bij Jack en EB is de start met  7 en dit geeft deze informatie:  Oost telt: 11 - 7 = 4; zelf heeft Oost één hartenkaart hoger dan de uitkomstkaart en ook in de dummy ligt slechts één hogere hartenkaart. 4 - 2 = 2. De leider heeft dus slechts twee hartenkaarten hoger dan de uitkomstkaart. 
WBridge5 start met  3. Het sommetje is hier: 11 - 3 = 8. Oost heeft drie schoppenkaarten hoger dan  3 en in de dummy ligt één hogere schoppenkaart. 8 - 4 = 4. Zuid moet dus vier schoppenkaarten hebben die hoger zijn dan  3. 
B-Bridge start hier niet met de vierde van boven. 

Spel_386
O/NZ
HB5
102
V1075
AHV9

9876
HB5
32
8742

V43
A64
AHB6
B63
A102
V9873
984
105
Het bieden van Jack 4.1:
West:
=
pas
Noord:
=
3SA
Oost:
pas
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  9. Resultaat: 3SA door Zuid, +2; score NZ  +660. 
Het bieden van B-Bridge 1.1.2:
West:
=
pas
Noord:
=
3SA
Oost:
pas
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  B. Resultaat: 3SA door Zuid, contract; score NZ  +600. 
Het bieden van Wbridge5 4.02:
West:
=
pas
Noord:
=
3SA
Oost:
pas
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  6. Resultaat: 3SA door Zuid, +2; score NZ  +660. 
Het bieden van Eindeloos Bridge 9Plus:
West:
=
pas
Noord:
=
3SA
Oost:
pas
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  9. Resultaat: 3SA door Zuid, +2; score NZ  +660. 
Alleen WBridge5 start bij dit spel met de vierde van boven, nl. met  6. De som: 11 - 6 = 5. Zowel bij West als bij de dummy zijn twee schoppenkaarten hoger dan de uitkomstkaart. 5 - 4 = 1. Zuid kan dus slechts één schoppenkaart hebben die hoger is dan  6.
Jack en Eindeloos Bridge starten met  9: de hoogste van een verder waardeloze serie. Er zit geen plaatje bij, wat voor een uitkomst met de vierde van boven eigenlijk gewenst is.
B-Bridge kent een wat apart wijze van uitkomen. Dat programma gaat meestal uit van een kansberekening. 

Spel_391
Z/allen
96
1085
B107
HB987

1054
AB72
V832
43

VB87
V43
A9
AV65
AH32
H96
H654
102
Het bieden van Jack 4.1:
West:
=
a.p.
Noord:
=
Oost:
=
Zuid:
1SA
West start met  2. Resultaat: 1SA door Zuid, -1; score NZ  -100. 
Het bieden van B-Bridge 1.1.2:
West:
=
a.p.
Noord:
=
Oost:
=
Zuid:
1SA
West start met  2. Resultaat: 1SA door Zuid, +1; score NZ  +120. 
Het bieden van Wbridge5 4.02:
West:
=
a.p.
Noord:
=
Oost:
=
Zuid:
1SA
West start met  2. Resultaat: 1SA door Zuid, -1; score NZ  -100. 
Het bieden van Eindeloos Bridge 9Plus:
West:
=
a.p.
Noord:
=
Oost:
=
Zuid:
1SA
West start met  2. Resultaat: 1SA door Zuid, contract; score NZ  +90. 
Alle vier de programma's met de vierde van boven. 
De start met  2 blijkt gunstiger voor de leider dan de start met  2.
2 leert dat er ( 11 - 2 = 9 ) negen kaarten hoger dan  2 bij de andere spelers zijn. In Noord zijn dat drie ruitenkaarten, bij Oost vier (samen 7), zodat er bij de leider twee ruitenkaarten moeten zijn hoger dan  2.
De start met  2 leert volgens de telling bij "de vierde van boven": 11 - 2 = 9: In de dummy liggen drie hartenkaarten die hoger zijn dan de uitkomstkaart. Oost heeft er ook drie die hoger zijn. Samen 6. Zuid moet dus ook drie hartenkaarten hebben die hoger zijn dan  2. 

Spel_427
Z/-
B103
A43
AH1032
63

AV872
95
4
B8752

H96
106
VB75
AHV9
54
HVB872
986
104
Het bieden van Jack 4.1:
West:
=
pas
a.p.
Noord:
=
3 *
Oost:
=
pas
Zuid:
1SA
3SA*
West start met  7. Resultaat: 3SA door Zuid, +2; score NZ  +460. 
3 = Niemeijer; 3SA = geen hoge vierkaarten 
Het bieden van B-Bridge 1.1.2:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
3
3SA
Oost:
=
pas
a.p.
Zuid:
1SA
3
West start met  A. Resultaat: 3SA door Zuid, +2; score NZ  +460. 
Het bieden van Wbridge5 4.02:
West:
=
pas
Noord:
=
3SA
Oost:
=
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  7. Resultaat: 3SA door Zuid, +1; score NZ  +430. 
Het bieden van Eindeloos Bridge 9Plus:
West:
=
pas
Noord:
=
3SA
Oost:
=
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  2. Resultaat: 3SA door Zuid, +2; score NZ  +460.
Zowel Jack als WBridge5 starten met de vierde van boven. 
De start met  7 geeft deze informatie:  Oost telt: 11 - 7 = 4. Zelf heeft Oost geen schoppenkaarten hoger dan de uitkomstkaart en in de dummy liggen er twee. 4 - 2 = 2. De leider heeft dus twee schoppenkaarten hoger dan de uitkomstkaart. 
B-Bridge en Eindeloos Bridge kiezen een andere uitkomst. B-Bridge kent een wat aparte wijze daarvoor. Dat programma gaat meestal uit van een kansberekening. EB kiest voor "kleintje belooft plaatje.

Spel_622
O/-
983
102
H10
V109742

AB
H9865
87532
8

V75
AV4
AB96
A63
H10642
B73
V4
HB5
Het bieden van Jack 4.1:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
2 *
3 *
Oost:
pas
pas
a.p.
Zuid:
1SA
2SA
Oost start met  3. Resultaat: 3 door Noord, -2; score NZ  -100. 
2 = zwak of sterk met lange lage kleur 
2SA = maximum 
Het bieden van B-Bridge 1.1.2:
West:
=
pas
a.p.
Noord:
=
2 *
Oost:
pas
pas
Zuid:
1SA
3 *
West start met  8. Resultaat: 3 door Zuid, contract; score NZ  +110. 
2 = transfer naar klaveren 
3 = aanvaarden van de de transfer 
Het bieden van Wbridge5 4.02:
West:
=
pas
a.p.
Noord:
=
2
Oost:
=
pas
Zuid:
1SA
3
West start met  2. Resultaat: 3 door Zuid, contract; score NZ  +110. 
Het bieden van Eindeloos Bridge 9Plus:
West:
=
2
Noord:
=
a.p.
Oost:
=
Zuid:
1SA
Noord start met  10. Resultaat: 2 door West, contract; score NZ  -110. 
Geen SA-contracten bij dit spel. 

Spel_670
O/-
VB8
HV98
V1096
104

73
542
A52
VB873

AH65
B103
H7
A962
10942
A76
B843
H5
Het bieden van Jack 4.1:
West:
=
pas
pas
a.p.
Noord:
=
3 *
3
Oost:
pas
pas
pas
Zuid:
1SA
3 *
3SA
West start met  7. Resultaat: 3SA door Zuid, contract; score NZ  +400. 
3 = Niemeijer; 3 = vierkaart hoog 
Het bieden van B-Bridge 1.1.2:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
2 *
3SA
Oost:
pas
pas
a.p.
Zuid:
1SA
2 *
West start met  2. Resultaat: 3SA door Zuid, contract; score NZ  +400. 
2 = Stayman; 2 = vierkaart schoppen, geen vierkaart harten 
Het bieden van Wbridge5 4.02:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
2
3SA
Oost:
pas
pas
a.p.
Zuid:
1SA
2
West start met  7. Resultaat: 3SA door Zuid, contract; score NZ  +400. 
Het bieden van Eindeloos Bridge 9Plus:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
2
3SA
Oost:
pas
pas
a.p.
Zuid:
1SA
2
West start met  3. Resultaat: 3SA door Zuid, contract; score NZ  +400. 
Alleen Jack en WBridge5 starten met de vierde van boven. 
De start met  7 geeft deze informatie:  Oost telt: 11 - 7 = 4; zelf heeft Oost één klaverenkaart hoger dan de uitkomstkaart en in de dummy ligt ook één hogere kaart. 4 - 2 = 2. De leider heeft derhalve twee kaarten hoger dan de uitkomstkaart. 
De start met  3 van Eindeloos Bridge = kleintje belooft plaatje.
B-Bridge kent een wat aparte wijze van uitkomen. Dat programma gaat meestal uit van een kansberekening. 

Spel_682
O/allen
HV4
96
H753
V854

10952
A1072
VB84
9

A76
VB43
96
AHB3
B83
H85
A102
10762
Het bieden van Jack 4.1:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
3 *
3SA
Oost:
pas
pas
a.p.
Zuid:
1SA
3 *
West start met  2. Resultaat: 3SA door Zuid, -1; score NZ  -100. 
3 = Niemeijer; 3 = hoge vierkaart aanwezig 
Het bieden van B-Bridge 1.1.2:
West:
=
pas
Noord:
=
3SA
Oost:
pas
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  2. Resultaat: 3SA door Zuid, -1; score NZ  -100. 
Het bieden van Wbridge5 4.02:
West:
=
pas
Noord:
=
3SA
Oost:
pas
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  2. Resultaat: 3SA door Zuid, -1; score NZ  -100. 
Het bieden van Eindeloos Bridge 9Plus:
West:
=
pas
Noord:
=
3SA
Oost:
pas
a.p.
Zuid:
1SA
West start met  4. Resultaat: 3SA door Zuid, -1; score NZ  -100. 
Alle vier de programma's starten met de vierde van boven. 
De start met  2 geeft deze informatie:  Oost telt: 11 - 2 = 9. Zelf heeft Oost drie kaarten hoger dan de uitkomstkaart en in de dummy liggen twee hogere kaarten. 9 - 5 = 4. De leider heeft dus vier hartenkaart hoger dan de uitkomstkaart. 
De start met  2 geeft dezelfde informatie. Oost telt: 11 - 2 = 9; zelf heeft Oost drie kaarten hoger dan de uitkomstkaart en in de dummy liggen ook drie hogere kaarten. 9 - 6 = 3. De leider heeft derhalve ook drie kaarten hoger dan de uitkomstkaart. De schoppen zitten dus 4(bij West)-3-3-3 verdeeld.
De start met  4 geeft deze informatie: 11 - 4 = 7. In de dummy verschijnen drie ruitenkaarten hoger dan  4. Oost heeft twee ruitenkaarten hoger dan  4. De twee resterende ruitenkaarten (immers: 7 - 5 = 2) die hoger zijn dan  4 zitten bij Zuid. 
Kortom: de "uitkomst met de vierde van boven" bij een contract zonder troef geeft dezelfde informatie aan de leider als aan diens rechter tegenspelen. Alleen is niet duidelijk welke werkzame honneur de hoogste kaart van de linker tegenstander zal zijn. Zeker niet als de rechter tegenstander niet gebonden is aan de afspraak "derde man doet wat-ie kan. 

Dit zijn slechts 16 spellen waarbij de kans groot is dat Zuid met een 1SA-bod het bieden begint en leider wordt in een SA-contract. Bij een van de getoonde spellen werd door geen van de 4 programma's een SA-contract gespeeld. Bij drie andere spellen kwam 2x één programma niet tot een SA-contact en bij één spel drie programma's niet. Werd wél een SA-contract dan kwam een uitkomst met "de vierde van boven" - waarbij aangegeven wordt dat een honneur de hoogste kaart van deze vierkaart is (de tien is ook een 'honneur") - in het totaal 39 keer voor. Een teken dat een uitkomst met "de vierde van boven" een favoriete start is.