PREËMPTIEF OP DRIE-NIVEAU EN HOGER Klik hier om terug te gaan naar de vorige bladzijde.
Preëmptief bieden wint aan populariteit. Of het komt door toenemende onverdraagzaamheid, door eerzucht, of gewoon doordat iedereen het doet, laat ik ter beoordeling over aan gedragskundigen. In BRIDGE van januari 1999 vragen de coördinatoren van "Biedermeier" ® aan de NBB-leden om een antwoord op een aantal vragen, welke zijn bedoeld om eventueel hun biedsysteem bij te stellen. Enige vragen hebben betrekking op de wenselijkheid de "Muiderberg"-conventie in het systeem op te nemen. Ook Biedermeijer staat dus op het punt om preëmptiever te worden. De Muiderberg is - evenals de "Multi coloured 2 " - een preëmptief openingsbod op 2-nveau.
Preëmptief bieden: maak het de tegenstanders zo moeilijk mogelijk om een voor hen gunstig contract te bieden. Storen. Dwars zitten. Of gewoon een schijnbeweging om punten te scoren.
Eerder dan de Multi en de Muiderberg bestond al het preëmptief bieden op drie niveau en hoger. Daarvan hier zeven fraaie voorbeelden.
Klik op het spelnummer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, of gebruik de balk aan de zijkant van het scherm.  
Spel 1    Speciaal voor beginners
N/-
 
 

86
HB109
106
AHVB4

H1097532
V8
74
65

VB4
7
HVB952
1092A
A65432
A83
873

Het bieden:
West:
=
4SA
7SA
Noord:
3
pas
a.p.
Oost:
4
5
Zuid:
4
doublet
 
In november 1975 startte Carol van Oppen zijn bridgebijdragen in het AD. Hij schreef ze tot eind 1987. Toen de AVRO TV bridgecursus van start ging, richtte van Oppen zich in zijn artikelen lange tijd op de beginnende bridger. Hij vermeldde toen onder andere dit spel, dat hijzelf in '67 met Truus de Reus tijdens een parenwedstrijd had gespeeld. 
4SA was nog de simpele Blackwood azenvraag. 5 gaf drie azen aan. Omdat het een parenwedstrijd was, achtte Mevr. de Reus een 7SA-contract lonender dan een 7 -contract. Zij waren de enigen die in dit contract zaten, hetgeen mede aan de preëmptieve opening te danken was. Preëmptief bieden kan dus soms ook averechts werken. Preëmptief is pas echt preëmptief als er niet-kwetsaar bij de bieder drie slagen minder in handen zijn dan het bod is. De Noord-hand is hier -  met zijn acht verliezers - dus te zwak voor een preëmptieve opening. 


Spel 2    En  spel  voor  gevorderden
W/NZ
 
 

H108642
10
V8642
9

VB9
9
A97
A86432

A
AHV87532
H103
7753
B64
B5
HVB105

Het bieden:
West:
=
pas
a.p.
Noord:
1
5
Oost:
2
pas
Zuid:
4SA
7
 
Ook dit spel komt uit van Oppens AD-bijdragen, maar is niet voor beginners bedoeld, zoals aan het bieden te zien is. Het openingsbod van Noord betekende: geen hoge vijfkaart, mogelijk een niet al te sterke klaverenlengte en 11 tot 16 punten. Zuid vroeg meteen azen en kreeg er twee te horen, waardoor Noord het groot slem harten mocht spelen. Oost startte met  H.
De leider won de uitkomst met het Aas, speelde  A en zeven rondjes troef.
W/NZ
 
 

H
-
V86
-

V
-
A9
8

-
2
H103
-


 

-
-
B5
VB

De rest van de kaarten was  nu als in nevenstaand is aangegeven.
Van de tafel komt nu  2 en de leider wacht af wat West bijspeelt. 
Toen West  H vast hield, kon de leider  V weg doen. Oost deed afstand van  V.
Daarmee waren de ruitenkaarten goed voor de laatste drie slagen.
Van Oppen merkt op dat deze speelwijze alleen werkt bij de gegeven kaartverdeling. De leider had kennelijk gehoopt op een troefstart, waarbij hij over twee entrees in de hand was blijven beschikken. De uitkomst beroofde hem van een entree, waardoor hij geen andere keus had dan de beschreven speelwijze.
Aan de andere tafel opende West met een zwakke twee in schoppen en werd het eindcontract 6 , te spelen door Zuid. West startte met  9 en de leider claimde 12 slagen, wat werd geaccepteerd. Er was daar dus geen bespreekbaar spelverloop.


Spel 3    Streef eens naar een slagje meer
N/allen
 
 

753
B10987
854
53

AH
6
AHVB1097
976

VB10986
AHV
2
HVB42
5432
63
A10842

Het bieden:
West:
=
pas
pas
a.p.
Noord:
2
4
5
Oost:
pas
pas
pas
Zuid:
2
4SA
6SA
 
Carol van Oppen had iets met handen met een zevenkaart. Beschreef hij het hierboven genoemde spel 2 op 14-12-85, twee weken later had hij weer een dergelijk voorbeeld en dit spel publiceerde hij op 18-1-86. Dit in het kader van "speltechniek".
West start met  B. 
Dit spel gebruik ik graag om minibridgers aan het eind van hun eerste cursus de betrekkelijkheid van hoge kaarten te laten inzien. Ogenschijnlijk kunnen er maar 12 slagen worden gemaakt. Door de hartenuitkomst is er geen directe entree meer naar de hand om - na het incasseren van  AH - de vrije schoppen in de hand te benutten. Beginnende spelers moeten leren zien hoe blokkades dienen te worden opgeruimd. In dit geval op de hoge harten in de hand.


spel 4    De storende kracht van preëmpen
W/allen

 

-
H75
AHV97532
H7

V975
-
B864
A10953

AH1043
AVB864
-
V2B862
10932
10
B864

Het bieden:
West:
1
3
5
Noord:
pas
4
doublet
Oost:
pas
pas
a.p.
Zuid:
3 (Ghestem)
pas
 
Westra begon ooit - lang geleden, tijdens een jeugdtoernooi - als West met een volgens van Oppen discutabel openingsbod tegen het Ierse team.  Zijn 3 -bod vroeg aan Oost om een schoppenstop. Maar NZ bleken de schoppenkleur zodanig te beheersen dat er voor hen een klein slem in die kleur in zat. Oost zweeg dus terecht. 
In plaats van 4 down ging het contract slechts 2 down en dat werd een goede score, omdat in de andere kamer hetzelfde contract 4 down ging. Toen ik dit las vroeg ik me af of 4 down wel nodig was. Met open kaarten is die twijfel duidelijk. Daarom het spel eens ingevoerd bij GIB en EB5.
GIB opent met 3 en laat Zuid - na tweemaal pas - 4 bieden. West zegt 5 en dat wordt uitgepast.
Noord start met  5 en de leider speelt  7 bij. Daarop vervolgt Zuid met  2 en West mag van Noord de Heer houden. De leider speelt viermaal troef. Zuid doet driemaal een harten en dan een schoppen weg. Noord speelt in de zevende slag  A en vervolgt met schoppen. West troeft, mag  H maken en staat een harten af aan Zuid die dan  A speelt, getroefd door West, die nog een troefslag maakt en een hartenverliezer moet afgeven. Twee down,
EB5 opent de bieding met 5 en mag dat - door Zuid gedoubleerd - spelen. Ook hier een start met een kleine schoppen, maar nu getroefd door West. De leider speelt dan driemaal troef en geeft  5 af. Oost wint en speelt  A en  A. De leider troeft en speelt ruiten voor de Boer van Noord. Noord incasseert nu  A en speelt schoppen. De leider troeft, heeft nog een troef en twee vrije Heren. Ook hier 2 down, maar nu gedoubleerd.
Conclusie: die West die op dit spel 4 down gaat, heeft slecht gespeeld.


Spel 5    Gewoon  doen
N/-

 

H
AHV976
743
A72

432
B1042
AHV6
HB

97
852
B9852
1086AVB10865
-
10
V9542

Het bieden:
West:
=
5
Noord:
1
pas
Oost:
4
6
Zuid:
pas
a.p.
 
Met welke kaart moet Zuid uitkomen?
Het interessante van die vraag is de volgende gedachte. Veel bridgers zijn van mening dat in zo'n geval zo snel mogelijk de eventuele entrees in de dummy moeten worden weggespeeld. OW kunnen ongetwijfeld de ruitenkleur wel aan, anders werd er niet zo wild geboden. Maar hoe lag dat met de twee andere kleuren? 
Toch moet Zuid - zegt The Bridge World" - in zo'n situatie gewoon starten met  B.
Een tweede spel, waarbij diezelfde vraag werd gesteld, betrof een 6 -contract. Oost had met 1 geopend, waarop Zuid met 3 had gevolgd. West vroeg azen en Oost gaf er 1 door. West verhoogde tot 6 . Zuid moest uitkomen en had  A9876543  V974. Ook hier de vraag: waarmee komt Zuid uit? Antwoord:  A. OW zullen hooguit deze slag afgeven, ervan uitgaande dat zij consentieus bieden. Partner geeft dan een kleurpreferentiesignaal en dat biedt de beste garantie dat 6 down gaat. En om dat kleurpreferentiesignaal van de partner draait het!


Spel 6    Soms gebeuren er gekke dingen aan tafel
N/NZ

 

975
42
A10654
V32

V2
AHV10765
98
64

AHB864
B98
H2
A5103
3
VB73
HB10987

Het bieden:
West:
=
pas
Noord:
pas
6SA
Oost:
pas
a.p.
Zuid:
3SA
 
Onder het motto "Het verkeerde bod op het goede moment" presenteerde van Oppen ooit dit spel. Het 3SA-bod van Zuid deugde van geen kant. Normaliter geeft het een gesloten lage kleur aan, waardoor - zodra de bieder aan slag komt - negen slagen zonder troef gemaakt kunnen worden. Hier dacht Noord - niet geheel ten onrechte , nadat hij "vergeten" was preëmptief te openen - dat hij (Noord) de voor het klein slem nog ontbrekende slagen zou meebrengen naast die van de lange dichte lage kleur van Zuid.
Toen van Oppen deelgenoot van was dit spel, startte  West met  A. Het was maar goed  dat hij niet een andere kaart koos, anders had de leider 13 slagen gemaakt. Toch was dit niet uitzonderlijk goed van West. Immers, tegen zo'n contract wordt aanbevolen om met een "inkijk-operatie" te beginnen. En dus: om met een Aas uit te komen.


Spel 7    De laatste uit een schier onuitputtelijke rij
Z/NZ
 

B10752
A72
92
V62

AH83
B1095
HB876
-

V6
HV643
A53
HB10

 

94
8
V104
A987543

Het bieden:
West:
=
pas
pas
a.p.
Noord:
=
2
5
Oost:
=
pas
pas
Zuid:
1SA
2
6
 
Het 5 -bod van Noord vroeg naar de kwaliteit van Zuids hartenkleur. Het is een soort "te vroeg geboden Josephien". Omdat de hartenkleur van Zuid goed was, bood deze het klein slem uit.
West begon met  9. Via  B en  V won Zuid de eerste slag. Zuid baseerde zijn speelplan op twee aftroevers in de dummy vanwege de kans op een singleton ruiten bij West.
Meteen werd een klaveren op tafel getroefd en  B voorgespeeld. De Boer hield en er kwam een tweede harten uit de dummy. Nu nam West wel en speelde harten terug. De ruitenkleur kon niet meer worden vrijgespeeld en de leider ging een down.
Er is echter geen dringende noodzaak om twee aftroevers op tafel te maken. Doe als GIB en het komt in orde (al biedt GIB zelf geen 6 maar slechts 4 ). De uitkomst is bij GIB ook  9. De leider speelt troef, West duikt een keer, nam de tweede troefronde en speelt troef na. Dan worden een ruitenslag en drie schoppenslagen gewonnen. Op de derde schoppenslag gaat in de hand  5 weg. Dan wordt een ruiten getroefd en er is nog een troefentree op tafel om de vrije ruiten te benutten en in de hand wordt tenslotte de laatste schoppen van tafel getroefd.
Alle zeven spellen uit deze serie heb ik aan Carol van Oppen ontleend. Ik had keuze ten over, want van Oppen had opvallend meer spellen met preëmptief werkende zevenkaarten dan andere bridgejournalisten opdienen.

 Wilt u nog meer spellen zien waarbij een preëmptief openings-  of volgbod mogelijk is, klik dan