ZEVEN SMORENDE SANS ATOUT OPENINGEN Klik hier om terug te gaan naar de vorige bladzijde.
Voor u verder leest:  zie ook mijn wekelijkse 24 1SA-spellen en 2SA-spellen in de rubriek 200+ bijzondere spellen.
Voor alle spellen geldt: speel zoals in viertallen-wedstrijden.
Het zijn stuk voor stuk spellen waarbij een van de spelers opent met 1SA (15-17 punten, geen hoge vijfkaart en een verdeelde hand met maximaal een doubleton). Beide paren bieden en spelen met de Biedermeier-conventie.
De spellen zijn geschud met mijn programma SANSATOU.EXE, serie 23118, 2e reeks.
1.
2.
W/allen
West opent met 1SA. Noord past. 
Wat biedt u als Oost?

W/allen
West heeft met 1SA geopend en Oost biedt 2 Oost heeft dus minstens een vijfkaart schoppen.
Wat biedt West nu?
?
?
?
?
732
62
B108542
108
Klik hier om naar het antwoord te gaan.
B1094
A109
AH65
AB
?????
?
?
?
Klik hier om naar het antwoord te gaan.

3.
4.
W/allen
Na de pas van West heeft Noord geopend met 1SA. 
Wat biedt u als Oost nu?

W/allen
Na de pas van West heeft Noord geopend
met 1SA. 
Wat biedt Oost nu?
?
?
?
?
A6
A9732
-
AH10732
Klik hier om naar het antwoord te gaan.
?
?
?
?
9
AV9872
V76
AV9
Klik hier om naar het antwoord te gaan.

5.
6.
W/allen
Na de pas van West heeft Noord geopend met 1SA. 
Wat biedt u als Oost nu?

W/allen
Nadat er tweemaal was gepast, opende Oost met 1SA. Zuid paste en West bood 2 . Oost antwoordde met 2 . West 2SA. Oost 3SA. 
Zuid startte met  V, in de dummy  4 en Noord speelde  H. 
V92
B1098
542
543
B65
HV75
H109
HVB
Klik hier om naar het antwoord te gaan.
74
10864
HVB84
H4
A85
HB5
A10
A8653
Hoe luidt het speelplan van Oost?

Klik hier om naar het antwoord te gaan.

7.

W/allen
Nadat West de bieding had geopend met 1 , is Oost leider geworden in een 3SA-contract. Het ontbreken van een lange kleur weerhield OW ervan om hoger te gaan. 
B932
H62
AH6
V86
AH10
AB97
10975
A9
Zuid start met  8. Noord speelt  3 bij.
Hoe luidt het speelplan van Oost?

Klik hier om naar het antwoord te gaan.Antwoorden op bovenstaande vraagstukken:

1.
W/allen
 
 

B964
HB9
HV97
HV

AH108
10853
A6
642

V5
AV74
3
AB9753

 
 

732
62
B108542
108

De tegenstanders hebben de meerderheid aan punten; minstens 22 ! Als zij een geavanceerd biedsysteem hebben, komen ze misschien in het voor hun goede contract. In een 2 -contract kunnen OW niet komen. Oost heeft dus de keus tussen passen of in 3 zien te komen. Aan 3 kunnen OW zich geen bult vallen. Misschien nog minder dan aan 1SA. Oost biedt nu 2 . West is dan verplicht om 3 te bieden en Oost corrigeert naar 3 , waarop West past.

Naar opgave 2.

2. 
W/allen
 
 

B1094
A109
AH65
AB

A2
654
V8743
532

V
VB873
B2
HV974

 
 

H87653
H2
109
1086

West heeft een maximale hand en een goede steun in de getransfereerde kleur van Oost. Hij laat dat horen met een sprongantwoord. Oost heeft zelfs een zeskaart  en een doubleton  .Daarom kan hij gerust de manche bieden. 
 
 
 

Naar opgave 3.

3.
W/allen
 
 

732
B854
V873
B6

HV9
HV6
H1052
V54

B10854
10
AB964
98

 
 

A6
A9732
-
AH10732

Na de pas van West opende Noord met 1SA. Noch Zuid,  noch West kunnen veel punten hebben. Oost  biedt nu 2 , Multi-Landy: vijfkaart  en nog ten minste een vierkaart in een van de lage kleuren.
Dat kan een  leuk gevecht om de deelscore worden.  Ik ben benieuwd welke Oostspeler 4 biedt en maakt.
 
 

Naar opgave 4.

4.
W/allen
 
 

A632
10654
A92
76

HVB
HB
HB1054
B85

108754
3
83
H10432

 
 

9
AV9872
V76
AV9

Na de pas van West opende Noord met 1SA. Oost biedt nu  2 .  Dat is een bod dat vergelijkbaar is met de  2 -Multicolor. West antwoord daarop opop dezelfde manier als wanneer Oost met  2 had geopend. Alleen is nu duidelijk dat Oost geen sterke opening heeft. Hoewel... nu met beide paren kwetsbaar, moet Oost wel een goede hand hebben. In dit geval biedt West 2 : goede steun in harten en tolerantie voor een schoppencontract. Als Oost 3 biedt past West.

Naar opgave 5.

5.
W/allen
 
 

V92
B1098
542
543

1043
32
AV76
9876

AH87
A64
B83
A102

 
 

B65
HV75
H109
HVB

Oost speelt 1SA, door Zuid gedoubleerd. Zuid start met  A, speelde ook  H en  7 na. Noord bekende driemaal, zodat Zuid nog zijn vierde schoppen zou kunnen gaan maken.
Het zal niet zozeer van het speelplan van de leider afhangen alswel van dat van de tegenstanders of Oost zijn contract maakt.
Oost ontwikkelt nu zijn hartenkleur. Zuid wint de eerste hartenronde en speelt zijn vrije vierde schoppen. Noord vraagt om ruiten, maar wat doet de leider in de hand en op tafel weg?
En wat speelt Zuid na?
Een goede tegenstander vervolgt met  B en heeft hij een goede maat, dan duikt Noord. Oost aan slag met  H mag zijn drie hartenslagen meenemen en moet met een van zijn lage kleuren NZ aanspelen. NZ ruimen op de hartens van OW hun klaveren op, behalve natuurlijk Zuids  A. Noord maakt nog drie ruitenslagen.
In de praktijk aan tafel vonden NZ niet het juiste tagenspel, maar met open kaarten gaat het contract vier down. Kwestie van goede afspraken over het bijspelen van kaarten in het tegenspel.
Naar opgave 6.

6.
W/allen
 

74
10864
HVB84
H4

H3
A93
6532
B1097

VB10962
V72
97
V2

 

A85
HB5
A10
A8653

Zuid startte tegen 3SA van Oost met  V. In de dummy  4 en Noord speelde  H bij. NZ zijn solide spelers. Ondanks deze dreigende startmogelijkheid had Zuid steeds gepast. Hij zal dus niet een echt sterke hand hebben, dus weinig entrees. Veiligheidshalve duikt Oost tweemaal. Hij ziet dat Noord in de derde slag om  herten vraagt. Oost kan dus zijn contract precies maken.

Naar opgave 7.

7.
W/allen
 

B932
H62
AH6
V86

-
10843
B843
H10732

V87654
V5
V2
B54

 

AH10
AB97
10975
A9

Zuid startte tegen 3SA van Oost met  V. In de dummy  4 en Noord speelde  H bij. NZ zijn solide spelers. Ondanks deze dreigende startmogelijkheid had Zuid steeds gepast. Hij zal dus niet een echt sterke hand hebben, dus weinig entrees. Veiligheidshalve duikt Oost tweemaal. Hij ziet dat Noord in de derde slag om  herten vraagt. Oost kan dus zijn contract precies maken.