Coups die de kapper niet knipt Klik hier om terug te gaan naar de vorige bladzijde.
De eerste zes spellen komen uit Jose le Dentu, "120 bridge problemen".
Ik hoop - door deze spellen hier te vermelden - uw belangstelling voor dit boekje te wekken:
uitgave In den Toren, Baarn, 1984,  ISBN 90 6074 106 4.
Het zevende spel komt uit mijn eigen archief.


1. de Coup van Houdini

W/allen
A765
84
AH
HV743


HV1082
VB9752
4
A
de bieding:
West:  Noord:  Oost:  Zuid:
1         1           1         pas
4         pas         6        allen passen
West start met  5
Hoe luidt uw speelplan?
Klik hier om naar het antwoord te gaan.


2. de Coup van Goureau

Z/allen
 
 

V3
VB987542
H9
A

7
-
B1087432
H10972

AH1054
A6
AV
VB83

 
 

B9862
H103
65
654

de bieding:
West:     Noord:  Oost:  Zuid:
-                -              -            1
pas          2           pas       3
4            5           pas       pas 
5            pas         pas       6
doublet  pas      pas       redoublet
allen passen
West komt uit met  V.
Hoe maakt Zuid zijn contract?
Klik hier om naar het antwoord te gaan.


3. de Coup van Odysseus

Z/allen
 
 

-
B10984
HVB654
85

H432
2
32
HB9642

AVB96
AHV7653
A
-

 
 

10875
-
10987
AV1073

le Dentu vernoemde in 1955 dit spel naar de befaamde koninklijke zwerver omdat deze na terugkeer in Ithaka besloot om - als bedelaar vermomd -  eerst de situatie grondig te verkennen alvorens zijn ware identiteit bloot te geven. Het bieden was verlopen overeenkomstig de omzwervingen van Odysseus. Hoe zou deze held zijn "safety play" hebben uitgevoerd, als hij bij dit spel 6 gedoubleerd toen had moeten afspelen?
West komt uit met  H.
Klik hier om naar het antwoord te gaan.


4. de Coupe van de invaller

Z/allen
 
 

B93
3
A109632
932

AV5
84
B854
VB76

H84
HVB76
-
AH854

 
 

10762
A10952
HV7
10

Zuid was Jean-Louis Meillaud, die in 1970 eerst wel en na selectiewedstrijden niet meer in het Franse bridgeteam speelde. Maar hij moest bij het eerste spel invallen voor een nog niet aanwezige speler tijdens een landenwedstrijd. Hij was na een biedverloop met controle biedingen in 6 terecht gekomen. De tegenstanders hadden steeds gepast. West kwam uit met  A, getroefd in Zuid, die in drie ronden de troeven trok, eindigend met  V. Toen  terug naar de tafel met  V en  8 - 5- V- 2. Hoe verder?
Klik hier om naar het antwoord te gaan.
 


5. de Coup van Herzlia

Z/allen
 
 

10732
10
8752
B1042

95
AH93
963
AH73

HB64
8762
HV10
V6

 
 

AV8
VB54
AB4
985

ln Herzlia werd op 8-11-74 dit spel gespeeld. Zuid is leider in 4 en West komt uit met  7. Oost wint, speelt  A en vervolgt met  4.
Hoe maakt Zuid zijn contract?
 
 
 
 

Klik hier om naar het antwoord te gaan.


6. de Coup van Pawle

Z/allen
 

B32
-
B109
B109

7654
-
AH
H83

AHV
98
V654
-

 

1098
107
2
765

Zuid is aan slag en moet met  troef nog acht slagen maken. Hoe lukt hem dat?
Dit probleem was het eerste bridgeprobleem dat Pawle in 1950 publiceerde. Het bleek zo moeilijk dat er maar één juist antwoord binnenkwam; van een andere bridgepuzzelbakker, dr.Weber. Hoe luidde het antwoord van dr.Weber?
 

Klik hier om naar het antwoord te gaan.


7. de Coup van de verdwijnende gulden

Z/allen
 
 

4
765
8764
B10976

53
AH9
A1032
8542

AHVB10-
42  972
95
A

 
 

86
VB1083
HVB
HV3

Zuid is leider in 7 , nadat Oost heeft geopend met 1 . West komt uit met  7. Zuid is de voormalige directeur van de Nederlandse Bank, Bob van Hellenberg Hubar. Op welke speelwijze zet hij al zijn geld? Zolang u nog een briefje van 250 gulden uit '68 hebt, kunt u daarop zijn handtekening zien. Of gaan ook deze guldens in rook op?
 

Klik hier om naar het antwoord te gaan.


Antwoorden op bovenstaande vraagstukken:

1. de coup van Houdini
W/allen
 

A765
84
AH
HV743

B93
AH1063
V7
1082

4
-
B10986532
B965

 

HV1082
VB9752
4
A

Tegen 6 van Oost startte Zuid met  5, hoewel Noord harten had tussengeboden. Zuid heeft dus geen harten. De vraag was: hoe laat Oost een harten verdwijnen?  Oost wint de uitkomst en speelt driemaal troef,  A en  H,  H,  V en  3 (waarop een harten in de hand weg ging). Zuid zit ingegooid en kan alleen nog ruiten spelen, in de dummy getroefd, in de hand een harten weg. De laatste harten van West verdween op de vijfde klaveren van de tafel.

Naar opgave 2. 

2. de Coup van Goureau
Z/allen
 
 

V3
VB987542
H9
A

7
-
B1087432
H10972

AH1054
A6
AV
VB83

 
 

B9862
H103
65
654

Zuid speelt 6 geredoubleerd. West komt uit met  V. Zuid maakt zo zijn contract:  De uitkomst wordt in Noord getroefd met  7. Dan volgt  7 voor het Aas, gevolgd door  A en  H - op tafel kleine ruitens weg. West wordt met troef aan slag gebracht. Voor zijn doublet moet West wel  H hebben! Hij gaat er dan ook met een harten weer uit, getroefd op tafel en in de hand  V weg.  In de zevende slag wordt het nu kale  A geincasseerd. Klaveren naar de Tien in de dummy en ruiten getroefd.  V overnemen met de Heer in de dummy en de vrije ruitens afspelen.
Naar opgave 3. 

3. de Coup van Odysseus
Z/allen
 
 

-
B10984
HVB654
85

H432
2
32
HB9642

AVB96
AHV7653
A
-

 
 

10875
-
10987
AV1073

Zuid speelt  6 gedoubleerd en West komt uit met  H. Het bieden had duidelijk gemaakt dat er extreme verdelingen waren. Odysseus voelde aan dat als hij in de tweede slag meteen  A zou spelen, Oost zou kunnen troeven. Hij speelde nu een kleine harten uit de hand. De tweede hartenronde werd met de Heer in de dummy getroefd. Een troef uit de dummy met de snit op  10 bracht Odysseus bij Penelope. 
 

Naar opgave 4.

4. de Coup van de invaller
Z/allen
 
 

B9
-
10963
-

A5
-
B85
B

H8
B76
-
8

 
 

10
A109
HV
-

Zuid speelt 6 en mag nog één slag verliezen. Zuid is aan slag. Hoe maakt hij zijn contract?
Hij speelt eerst  H en  A, waarbij Oost een harten wegdeed, en toen  5, Oost de Vrouw en Zuid  6. 
Als Oost  A naspeelt, wordt op tafel getroefd en is de Boer hoog. Speelt Oost  10 na, dan wint de Boer. Speelt Oost  H na, dan troeft Zuid en wordt  B in de dummy hoog.
 

Naar opgave 5.


5. de Coup van Herzlia
Z/allen
 
 

10732
10
8752
B1042

95
AH93
963
AH73

HB64
8762
HV10
V6

 
 

AV8
VB54
AB4
985

Zuid is leider in 4 en West komt uit met  7. Oost wint met het Aas, incasseert  A en speelt  4 na. Zuid wint met de Heer en speelt  2. Uit het meteen incasseren van zijn twee azen door Oost maakte de leider op dat de troeven 4-1 zouden zitten. Oost is nu als het ware zeker van de downslag. De 10 van West versterkte dit vermoeden. Daarom begon de leider eerst zijn winners te maken: een ruitenslag, drie klaverenslagen (in de hand  4 weg) en  H. Schoppen in de dummy laag getroefd en  3 voorgespeeld. Als Oost troeft met  B moet hij terugspelen in de vork van de tafel. Troeft Oost laag, dan troeft de leider over.
Naar opgave 6.
6. de Coup van Pawle
Z/allen
 

B32
-
B109
B109

7654
-
AH
H83

AHV
98
V654
-

 

1098
107
2
765

West moet in zijn eentje beide lage kleuren stoppen. Als hij verplicht wordt een van deze kleuren aan te breken, kan hij in dwang worden gebracht. Daartoe moet nu eerst een harten worden gespeeld. Wat kan er dan gebeuren?
a/ West gooit een klaveren af. Noord troeft, Zuid drie schoppenslagen en  AH en gooit West in met klaveren.
b/ West gooit een ruiten af. Noord troeft, troef naar  V en weer harten. West troeft met  2 (om de lage kleuren intact te houden). Noord troeft over.  H en dan tweemaal troef, waarbij in de dummy  A weggaat. De ruiten van de leider zijn nu hoog.
c/ West troeft met  2. Noord troeft over.  5 naar de Vrouw waaronder West  B moet doen! (Zie bij d/) Weer harten vanuit de hand; West troeft en Noord troeft over. De leider geeft nu slechts een klaverenslag af.
d/ West troeft met  B. Nu moet in de dummy ondergetroefd worden! Er moet namelijk een eindsituatie ontstaan waarbij Noord geen troeven meer heeft en wel  A en  83
Naar opgave 7.

7. de Coup van de verdwijnende gulden
Z/allen
 
 

4
765
8764
B10976

53
AH9
A1032
8542

AHVB10972
42
95
A

 
 

86
VB1083
HVB
HV3

Zuid is leider in 7 , nadat Oost heeft geopend met 1 . West komt uit met  7. De leider zit met het probleem dat de sterkste tegenstander achter de dummy zit en dus moeilijk in dwang te brengen is. Oost kan, als de leider zijn schoppenlengte afspeelt, rustig kijken wat in de dummy weggaat en daarop afstemmen wat hij weggooit. Toch is een dwang mogelijk. Noord wint de uitkomst en de troeven worden getrokken. Dan een kleine ruiten naar het Aas en klaveren naar het Aas in de hand. Als de leider zijn laatste troef speelt, heeft de dummy nog  H9 en  10. In de dummy gaat nu  10 weg. Oost heeft nog  VB en  H en kan geen enkele kaart missen!
naar het begin van de bladzijde