.

VOOR  DE  LEEUWEN Klik hier om terug te gaan naar de vorige bladzijde.
Wie een nogal prijzig computerspel aanschaft, wil natuurlijk waar voor zijn geld hebben. Dat geldt ook voor bridgeprogramma's als EB5 (binnenkort EB6) en GIB. Deze programma's hebben al eens een onderlinge wedstrijd gespeeld, waaraan ook andere bridgecomputerprogramma's deelnamen. Die strijd zouden ze goed hebben doorstaan. Maar nu ik deze programma's zelf heb, wil ik ze ook zelf wel eens aan de slag zien. Ik heb ze dus voor de leeuwen gegooid en ze onderling vergeleken. Hier een verslag van de strijd. De eerste drie spellen die ze hebben gespeeld zijn met mijn schudprogramma geproduceerd, serie 31128, schudmethode 2, interval 31, de spellen 31 t/m 46. U kunt ze desgewenst zelf traceren en op willekeurigheid toetsen. De laatste vier spellen komen uit de automaat van EB5.
 
Selecteer hier het spelnummer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  


Spel 1    Niet bang voor ongedekte kleur.
O/NZ A753
HV98
AV4
75

96
B10765
8765
V4

HV8
A2
H32
B10863
B1042
43
B109
AH92

Het bieden van EB5 en GIB was identiek:
West:
=
a.p.
Noord:
1SA
Oost:
pas
Zuid:
3SA
Bij EB5 start Oost met  2 en OW beginnen met het incasseren van 3 klaverenslagen. Daarna schakelt Oost over op de ruitenkleur en speelt  B. Hierdoor maakt de leider 10 slagen, omdat op tafel - aan slag met  H - meteen twee vrije klaveren liggen. Hierop doet de leider een schoppen en een harten weg. Ook de overige slagen zijn dan voor NZ.
Positief is in elk geval dat Noord niet bang is voor de ongedekte klaverenkleur. Maar dat is de GIB-Noord ook niet.
Bij GIB pakt de verdediging het anders aan. Daar wordt met  B gestart. De leider incasseert achter elkaar zijn winners en staat de laatste vier slagen af.
Dat is boffen voor de verdediging. Of niet goed gespeeld?
Waardering:
EB5 leider: 0, EB5 verdediging +1;
GIB leider -1, GIB verdediging 0

Spel 2   De een wint negenslagen, aan de andere tafel wordt rondgepast.
O/NZ A42
H3
H9842
1076

HB976
987
65
AV8

10853
B102
AV3
B52
V
AV654
B107
H943

Bij EB5 is het bieden vlot gedaan: er wordt rondgepast!
Het bieden bij GIB:
West:
=
1

3
Noord:
=
pas
a.p.
Oost:
1
2
Zuid:
pas
pas
Heel optimistisch van Oost geopend. En West antwoordt wat hij waard is.
Zuid start met  B, via 7, Heer voor het Aas.
Dan vanuit Oost  7, 3, 5 en voor  9. Noord speelt  H terug; de 10, de Vrouw en de 6 worden bijgespeeld. 
Noord vervolgt in de vierde slag met  7 , via de 3 en de 2 voor  8 van West.
West speelt nu  7, Noord het Aas waaronder bij Oost de Vrouw valt. Zuid speelt  8 bij.
Vanuit Noord nu  8, Oost  B, Zuid het Aas en op tafel getroefd met  8. Dan volgt een rondje troef:  9, 3, Vrouw en  2 bij de leider. Die geeft nu West de volgende troefslag, waarbij West  6 en Noord  6 weg doen. Zuid speelt dan  3 voor de 9 van tafel en de leider ruimt  4 op en claimt de rest (Twee hoge schoppenslagen dan wel twee klaverenslagen en twee troefslagen).
Contract precies gemaakt.

Waardering:
EB5 leider -1, verdediging 0; GIB leider +1, verdediging 0. Waarom een karige beoordeling van de GIB verdediging? 
Omdat bij ander tegenspel het contract wellicht down kan. Bij voorbeeld als Oost - aan slag met  9 -  H naspeelt i.p.v.  H.
Spel 3   Troef in de dummy en de leider troeft onder....
Z/OW

 

H43
AB764
73
1075

87
103
B10654
AB4

106
HV5
A8
HV9863
106
HV5
A8
HV9863
Het bieden bij EB5:
West:
=
pas
a.p.
Noord:
=
1
Oost:
=
pas
Zuid:
1
2
Het bieden bij GIB:
West:
=
1
pas
Noord:
=
1
pas
Oost:
=
1
4
Zuid:
1
4
a.p.
Eerst maar weer EB5: Daar komt West uit met  V voor het Aas van Zuid. De leider speelt drie rondjes harten. Het derde hartenrondje troeft West met  4.  B wint de vijfde slag. In slag 6 speelt West  8 na voor de Boer van Oost, die ook  A incasseert en schoppen naspeelt, die nadat Zuid met  3 troefde, West met  B overtroeft. West vervolgt met  10 in de dubbele renonce, waar in Noord  5 en in de hand  6 op worden gespeeld. 
De tiende slag is een troefslag voor het Aas van West, die weer ruiten moet spelen.  10 wint de elfde slag en de leider troeft onder met de 9, want hij heeft nog slechts troeven, waar ook  A en  B onder vallen. Zo gaat de leider dus 1 down.
Als de leider de eerste slag niet meteen neemt, maar pas de tweede slag  A legt en troef speelt, dan wint West die slag. West vervolgt met schoppen. De leider verliest twee slagen in die kleur aan Oost, die met schoppen vervolgt. De leider moet dan met een middenkaart voortroeven. West moet dan in de dubbele renonce spelen of met troef vervolgen. Hij kiest voor dit laatste. De troeven van OW zijn dan weg en de harten van de leider hoog. Bij dit speelplan maakt de leider zijn contract.
De GIB-Oost pakt de zaken te optimistisch aan, want hij gaat 1 down.
Waardering:
De EB5-leider krijgt -1, de verdediging 0 punten.
De GIB-leider krijgt ook -1, omdat hij te gulzig was en het onmaakbare contract van zijn tegenstander niet doubleerde. De GIB-verdediging blijft eveneens op 0 punten staan. Niets bijzonders.

Spel 4   Slem geboden niet gemaakt - niet geboden, wel 12 slagen.
N/-

 

H62
B2
10975
A873

AB93
AH765
AV
106

754
1084
H86
9542
V108
V93
B432
 HVB
Het bieden bij EB5:
West:
=
1
2
4
Noord:
pas
pas
pas
a.p.
Oost:
pas
1SA
3
Zuid:
pas
pas
pas
Het bieden bij GIB:
West:
=
1
2
4SA
6
Noord:
pas
pas
pas
pas
a.p.
Oost:
=
2
3
5
Zuid:
pas
pas
pas
pas
De Start van Noord is bij beide programma's dezelfde:  10. En bij beide programma's verloopt de eerste slag: via  2 -  8 voor  V van de leider, die hierna bij EB5 tweemaal en bij GIB eenmaal troef trekt. Gib geeft in de derde slag een schoppenslag af aan  H van Noord. Noord speelt dan ruiten na voor het Aas van West, waarbij Zuid zijn  H stijf vast blijft houden. GIB trekt dan de rest van de troeven, incasseert een schoppenslag en moet dan nog een klaverenslag afgeven aan  A van Noord. GIB gaat dus 1 down.
Bij EB5 pakken de zaken anders uit:
EB5:
Noord:>
Oost:
Zuid:
West:
1.
10
2
8
V>
2.
2
V>
4
5
3.
B
3
8
A> 
4.
2
8
4
A> 
5.
6
V>
5
6.
5
3
6
A> 
7.
3
9
10
H> 
8.
A>
B
2
9.
9
4
H
6> 
10.
7
H>
4
10 
11.
7
B>
5
12.
8
V>
9
13.
H
10
7
A> 
De EB5-verdediging laat de leider dus twee overslagen maken. En dat is er een teveel. De EB5-Noord was kennelijk bang dat  - als hij in de vijfde slag meteen zijn  H zou incasseren, de leider een extra slag zou maken. Het tegenovergestelde werd nu het geval.
Waardering:
EB5-leider: +1, verdediging  -1; dit omdat OW terecht niet naar slem gaan, maar van NZ een slag cadeau krijgen.
De GIB-leider is onterecht optimistisch: -1. Verdediging  +1.

Spel 5   Welk speelplan verdient de voorkeur?
O/NZ

 

984
875
H109
HB73

V652
2
AV75
10654

H7
HVB3
42
AV982
AB103
A10964
B863
-
Het bieden bij EB5:
West:
=
pas
Noord:
=
pas
Oost:
1
doublet
Zuid:
2
a.p.
Het bieden bij GIB:
West:
=
doublet
Noord:
=
3
Oost:
1
a.p.
Zuid:
2
Ook bij dit spel starten beide Westspelers met hun singleton  2, waarna ook in beide gevallen harten wordt nagespeeld, getroefd door West. De EB5-Oost speelt een kleine harten na maar wordt wel met schoppen weer aan slag gebracht. De GIB-Oost speelt  10 na, maar West vervolgt met troef. De EB5-West krijgt hierdoor meteen een tweede introever. Dit gebeurt bij GIB ook wel, maar dat komt omdat GIB geen troef trekt, maar ruiten naspeelt, genomen door West, die schoppen speelt voor  A van Oost, die met harten doorgaat, getroefd door West.
Beide leiders maken aldoende precies hun contract; de GIB-Zuid dus door een slag meer te maken dan zijn EB5-collega.
Waardering:
EB5-leider 0, verdediging -1.
GIB-leider +1, verdediging 0. 

Spel 6   Tweemaal de manche gemist.
Z/OW

 

HB10954
106
B
A632

83
B98532
A75
V7

A76
H84
H108
H1085
V2
AV
V96432
B94
Het bieden bij EB5:
West:
=
pas
pas
Noord:

=
1
3

Oost:
=
pas
a.p.
Zuid:
1
1SA
Het bieden bij GIB:
West:
=
pas
a.p.
Noord:
=
1
Oost:
=
pas
Zuid:
1
1SA
Beide programma's bieden de manche niet uit, terwijl die er zowel met een troefcontract als met een een SA-contract ruim in zit. EB5 maakt 11 slagen en GIB 10.
De EB5-Oost start met  4, door West met het Aas gewonnen, die met harten terugkomt. 
Bij GIB moet West uitkomen en die doet dat met  5. U ziet dat beide programma's nog ouderwets met de vierde van boven uitkomen.
Waardering:
beider leiders -1 en  beide verdedigingen 0. 

Spel 7    EB5-Noord waardeert zijn hand beter
Z/OW H43
10842
-
H87653

VB1065
53
VB752
V

9
AHVB976
AH8
A4
A872
-
109643
B1092
Het bieden bij EB5:
West:
pas
pas
pas
pas
pas
Noord:
pas
3
4SA
6
6
Oost:
pas
pas
pas
pas
a.p.
Zuid:
2
3
5
6
Het bieden bij GIB:
West:
pas
pas
pas
Noord:
pas
3
4
Oost:
pas
pas
a.p.
Zuid:
2
3
De EB5-West start met  V, die de slag mag maken. Maar dat is meteen de laatste slagen die OW winnen op dit spel. Bij GIB dezelfde start, maar daar wordt in Noord meteen de Heer gespeeld. Zuid troeft het schoppennaspel, trekt tweemaal troef en claimt de rest. Beide programma's maken evenveel slagen, maar de GIB-Noord is ten onrechte pessimistischer gestemd over zijn hand dan de Noord van EB5.
Waardering:
EB5-leider +1. verdediging 0.
GIB-leider 0, verdediging 0.

De conclusie na deze zeven spellen is niet overtuigend positief over GIB.
De EB5-leiders scoren bij mij in het totaal -1 punten, de GIB-leiders -3 punten.
De EB5-verdedigers -1 en de GIB-verdedigers +1 punt.
EB5 komt er hier dus niet slechts vanaf. Reden waarom in de dertiende serie in deze rubriek EB5 en GIB maar eens aan  een echte competitie moeten deelnemen.