Alternatief voor het gebruik van eerder gespeelde spellen
bij een individuele bridgewedstrijd
Bij individuele bridgewedstrijden adviseer ik steeds gebruik te maken van spellen  die eerder zijn gespeeld en waarvan een frekwentiestaat beschikbaar is. Er bestaan boekjes - sommige met de naam "Test uw bridge" - waarin dergelijke spellen zijn opgenomen. Nou weet ik uit ervaring dat met name veel beginnende bridgers een hekel hebben aan het moeten spelen van dergelijke spellen en aan spellen die 'met een computer zijn geschud', omdat die altijd 'instinkers' zouden bevatten. Deze beginnende bridgers raad ik aan zich eens goed te informeren over de wijze waarop een computer met een betrouwbaar programma de kaarten schudt.
Een bridger zou m.i. voortdurend bereid moeten zijn om zijn bridgevaardigheid te trainen en steeds te verbeteren. 
Maar het advies om eerder gespeelde spellen te gebruiken bij individuele bridgewedstrijden kan hinderlijk zijn, als de spellen gedupliceerd moeten worden, omdat ze aan meerdere tafels tegelijk moeten worden gespeeld. Neem b.v. een individuele bridgewedstrijd voor 16 of 17 spelers, waarbij de spellen steeds aan vier tafels tegelijk moeten worden gespeeld en er zou maar één set spellen waarvan een frekwentiestaat bekend is beschikbaar zijn. En er zou het schema voor 17 ronden met twee spellen per ronde worden gebruikt. Deze set spellen zou eigenlijk nog driemaal gedupliceerd moeten worden.... Voor zulke gevallen adviseer ik het volgende alternatief.

Van mijn netstek kunt naar een bladzijde gaan waar u gratis en voor niks een reeks programma's kunt binnenhalen waarmee u kaarten kunt schudden en de daarmee verkregen spelen op allerlei manieren kunt verwerken. Klik  om naar deze bladzijde te gaan. De opties 4 en 16 in het hoofdmenu van deze programma's bieden u de gelegenheid om reeksen van elk 16 spellen te schudden en deze zo op te slaan, dat de kaarten van Noord van deze 16 spellen op het linker deel van de bladzijde komen te staan, de kaarten van Oost op de rechter helft, de kaarten van Zuid op de linker helft van de volgende bladzijde en rechts daarvan de kaarten van West.

U slaat de spellen op in een MS-DOS-tekstbestand. Dit bestand leest u in met Wordpad (NIET met Kladblok of Word !! Die tekstverwerkers kunnen de opmaak verstoren. U kunt wél - na het bestand als MS-DOS-tekstbestand te hebben ingelezen - dit opslaan als RTF-bestand en daarná het met Word inlezen). Als pagina-instelling kiest u 'horizontaal'. De marges mogen niet breder zijn dan 5 mm. Let erop dat de kaarten van Oost en West van de spellen 4, 8, 12 en 16 (en op de volgende bladzijden van de spellen 20, 24 en verder) op dezelfde regel blijven staan als de kaarten van de spellen met lagere nummers. Zo nodig kort u de ruimte tussen Noord en Oost en Zuid en West in. Druk de tekst zo af dat de gegevens voor Noord en Oost samen op een vel komen te staan en de gegevens voor Zuid en West op een ander vel papier.  U kunt dan als lettertype Ariel-12 kiezen.

De spelers krijgen elk een stok kaarten (natuurlijk zonder joker en scoreberekingskaartje). 
Op elke tafel ligt het schema waarop de spelers kunnen zien waar zij elke ronde moeten plaatsnemen. Er zijn dan geen gidsbriefjes nodig.

Op de tafels wordt bij elke speler afzonderlijk alleen dat deel van de uitgeprinte kaartverdelingen gelegd dat hij/zij in die betreffende ronde nodig heeft en waarop dus te zien is welke kaarten hij/zij in die ronde per spel uit zijn stok moet halen. Aanbevolen is de kaarten na elke spel op hun eigen plek in de reeks terug te steken, zodat het zoeken naar de juiste kaarten daarna weer vlot gaat. 

Als alle spellen van een ronde zijn gespeeld, worden de scores van de tafels op een scorekaartje ingevuld. De briefjes met de gespeelde spellen worden van elke tafel weggenomen; eerder komt er op een tafel geen briefje met de spellen voor de volgende ronde te liggen.

Zorgvuldig te werk gaan is wel een voorwaarde. Schoppen Aas mag een een tafel natuurlijk maar één keer per spel voorkomen.
Op deze manier hoeft er dus niet te worden voorgesorteerd. Maar er kan dan niet worden vergeleken met scores van een eerder met deze spelverdelingen gespeelde wedstrijd. Dat zou echter wél kunnen als die spellen met een van mijn schudprogramma's zijn gemaakt en de gebruikte schudinstellingen daarvan bekend zijn. Met diezelfde instellingen kunnen de spellen van toen weer verkregen worden. Lees de handleiding die bij mijn programma's meegeleverd wordt.