DE FAMILIEGESCHIEDENIS IN HET KORT (deel 3 )
Waar komt
de naam van mijn
netstek vandaan?

" de1dr8"
ofwel
"De Eendracht"
 

Omdat ik vaak de vraag heb gekregen wat de naam van mijn home page betekent, komt hier de verklaring. En dit is tevens het derde deel van de hier gepubliceerde geschiedenis van mijn tak van de Ruigrok-familie.
Het moet einde 1920 zijn geweest dat mijn vader in Vlaardingen naar de Kamer van Koophandel is gegaan en daar zijn firmanaam "De Eendracht" heeft gedeponeerd. 

Hij was als 17-jarige jongeman begonnen met een eigen manufacturenzaak. Noodgedwongen, maar anderzijds omdat hij dat toch graag wilde.

Op 19 januari 1916 was zijn vader door een bedrijfsongeval om het leven gekomen. Zijn moeder bleef achter met de zorg voor 10 kinderen waarvan de oudste toen 21 was en de jongste 9 (een elfde kind was op heel jonge leeftijd gestorven). Zoveel mogelijk kinderen zijn toen elders gaan wonen. Mijn vader verhuisde naar een oom en tante in Kethel en trok op zijn 14e als koopmansleerling in bij een gezin in Noord-Holland en leerde daar het vak van manufacturier. Vaak reisde hij met paard en wagen, beladen met kleding en woninginrichtingsartikelen langs dorpen en boerderijen.


Op 21 november 1920 overleed zijn moeder.
Er woonden toen nog drie zusjes van mijn vader thuis (15, 13 en 11 jaar oud). De oudste broer van mijn vader, pas getrouwd en voogd over de minderjarige kinderen, liet de jongste in een internaat plaatsen. Dat leidde tot spanningen onder de kinderen.

Daarop besloot mijn vader zo goed mogelijk voor zijn jongste zussen te gaan zorgen, keerde terug naar Vlaardingen en opende een eigen manufacturenwinkel in een gewoon woonhuis, waar zij gezamenlijk woonden en werkten.

Het bedrijfsresultaat was bemoedigend en vrij spoedig kon de voorkamer van de woning verbouwd worden tot winkel en verscheen de firmanaam op de etalageruit, op het inpak- en briefpapier, enveloppen en ga zo maar door.
Wie de naam van de zaak heeft verzonnen, is mij niet bekend, maar wel is duidelijk dat zij hun saamhorigheid ermee tot uitdrukking hebben willen brengen.

Tot mijn ouders in 1930 trouwden heeft mijn vader op het adres Hoogstraat 20 in Vlaardingen gewoond. Mijn jongste drie tantes woonden daar ook als zij niet ergens anders een interne dienstbetrekking hadden. Na zijn huwelijk verhuisde mijn vader met mijn moeder naar een groter pand in de Kuiperstraat 100, onder aan de Peperstraat.
Ik kan mij herinneren dat hij op een regenachtige zondagmiddag dit logo voor zijn winkel heeft ontworpen:

Omdat mijn vader geen opvolgers in zijn zaak kreeg, bleef na zijn dood in 1981 zijn firmanaam als een soort lege doos achter. Voor een hedendaags bedrijf klinkt de naam nu wellicht te archaïsch en te moralistisch. Toch heb ik hem voor vergetelheid willen behoeden. Toen mijn computer bij de installatie om een firmanaam vroeg en ik niets beters kon bedenken, maakte ik er "de 1dr8" van en gaf ook aan het logo een eigen vorm.
En zo is 't gekomen....