HOE BEREIDT U EEN THUISWEDSTRIJD VOOR?
of een bridgefeest bij u in de buurt
Klik hier om terug te gaan naar mijn eerste bladzijde.
Steeds vaker willen bridgers een thuiswedstrijd spelen. In de vakantie. Of tijdens feestdagen als het clubhuis gesloten is.
En veel bridgers spelen alleen thuis en zelden of nooit bij een club. En toch willen ze wel eens een echt spelen zoals dit bij een club gebeurt. Er zijn boekjes in de handel met spelverdelingen en bijbehorende frekwentiestaten. Een bekende uitgave is "Test Uw Bridge". Die spelen zijn bedoeld om thuis te spelen. Men moet dan zelf de juiste kaarten uit een pak speelkaarten selecteren en bij de vier handen in een mapje of bakje steken. In een apart vakje in het mapje of onder het bakje wordt dan de bij dat spel behorende frekwentiestaat gestoken. Na het spelen kan dan op de frekwentie worden opgezocht welke 'beloning' de twee paren voor het bereikte resultaat verdienen. 
Vorig jaar kreeg ik de volgende vraag voorgelegd van een lid van een buitenlandse bridgeclub. Enige leden van die club hadden gehoord dat in Nederland zulke goede bridgeclubs waren met ontzettend goede bridgers. Met die bridgers zouden zij hun krachten wel eens willen meten. Maar dan alleen bij hun eigen club en niet door naar een Nederlandse club te gaan. Of er aan spellen en frekwentiestaten te komen was van Nederlandse clubs. Zij zouden dan die spellen tijdens een eigen clubwedstrijd kunnen spelen en hun resultaten vergelijken met die van de Nederlandse spelers.

Ik heb deze vraagsteller het internetadres gegeven van de Nederlandse Bridge Bond (www.bridge.nl). Op de startpagina van de NBB staat links een kolom met verwijzingen naar vervolgbladzijden. Bovenaan in die kolom klikken op "ORGANISATIE". Op de pagina die dan verschijnt op de horizontale balk boven aan de bladzijde klikken op "DISTRICTEN". Op de dan geopende bladzijde de naam van een district aanklikken. Er verschijnt dan een lijst met de namen van clubs in het betreffende district die aangesloten zijn bij de NBB. Klik op de naam van een club. Als op de internetbladzijde van deze club op de onder de kop van deze bladzijde het woord "Competitie" staat, daarop klikken. Op de dan geopende bladzijde is te zien van welke wedstrijden van deze club uitslagen te vinden zijn. Klik op de datum van een wedstrijd en kijk op de bladzijde die dan verschijnt in de tabel met de wedstrijduitslag of daar staat "frekwentiestaten met spelverdelingen". Zo niet, ga dan een bladzijde terug en probeer een wedstrijd te vinden waar zo'n aanduiding wél staat. Niet alle clubs beschikken over een 'schudmachine' om de kaarten te schudden en te delen, zodat de kaartverdelingen bij de wedstrijduitslag kunnen worden opgenomen. Zo nodig verder zoeken of in het gekozen district zo'n club te vinden is. Anders bij een ander district gaan zoeken. Genoemde vraagsteller heeft diverse Nederlandse clubs gevonden die op deze wijze kaartverdelingen en bijbehorende frekwentiestaten op internet publiceerde en heeft op deze manier bij zijn club Nederlandse spellen gespeeld en geconstateerd dat de leden van zijn club niet hoefden onder te doen voor Nederlandse spelers.

Als u ook op deze manier uw bridgevaardigheid wilt testen, gaat u op boven beschreven wijze aan het speuren naar spelverdelingen met frekwentiestaten.

Hebt u een wedstrijd gevonden waarvan spelverdelingen en frekwentiestaten worden vermeld, dan raad ik u aan op deze wijze verder te werk te gaan:
1. druk de pagina's met spellen en frekwentiestaten af in PDF-formaat en sla dit op op uw computer;
2. print dit bestand.

Als u beschikt over het juiste aantal mapjes/bakjes, kunt u zelf de spellen sorteren en in die mapjes/bakjes stoppen; de frekwentiestaten knipt u uit en stopt deze per mapje/bakje bij het bijbehorende spel. U kunt dan de spellen laten spelen en de resultaten laten overnemen van de bijgesloten frekwentiestaten.

Als u veel meer van kopieren, knippen en plakken houdt dan van spellen voorsorteren, dan knipt u de frekwentiestaten uit en doet deze bij de mapjes/bakjes. Daarna knipt u de spellen uit en dan van elk spel de vier handen afzonderlijk. Plak die afzonderlijke handen op de beeldzijde van een niet meer gebruikte speelkaart en stop deze kaart in het vak van de bijbehorende hand in het bakje. Geef elke speler een compleet spel kaarten en laat de speler daaruit de kaarten halen die bij het aan de orde zijnde spel nodig zijn. Na afloop van het spel stop elke speler deze kaarten terug in zijn 'stok'. Bij het volgende spel: zelfde ritueel. U schuit zo een groot deel van de voorbereiding toe naar de spelers.

Er is nog een mogelijkheid. Uitgebreider weliswaar, maar ongetwijfeld veel leuker voor de spelers.
Ik bied u kosteloos een reeks programma's aan, die vanuit een Menu te actieveren zijn. Klik voor informatie daarover 
Installeer deze programma's (op een computer met een Windowsversie van 32-bits) en kies in het Menu optie 7. "kaartverdelingen in PBN-formaat". U voert de spellen in en sla die op in uw computer. De spellen worden dan zowel stuk voor stuk opgeslagen als tezamen en in 'verzamel-PBN-bestand'.  Via optie 19, "PBN-bestanden bekijken", kunt u de spellen o.a. in een MS-DOS-tekstbestand opslaan (afdrukken met Wordpad, of met dat programma opslaan in RTF-formaat met lettertype Courier New, grootte 10 en dan ook met Word te verwerken). Via optie 17, "kaartverdelingen op 4 kwartieren", kunt u de spellen opslaan in een MS-DOS-tekstbestand, maar dan zo, dat de spellen per hand/windrichting worden geplaatst. Drukt u deze bladzijden af dan kan de speler van alle spellen zijn kaarten zien en op dezelfde manier uit een stok kaarten selecteren als eerder is beschreven. Een voorbeeld van deze aanpak kunt u krijgen als u  klikt. U krijgt dan een ZIP-bestand waarin een verzamel-PBN-bestand zit met de daarin opgenomen 32 afzonderlijke spellen plus tekstbestand in RTF-opmaak waarin deze spellen te zien zijn per 'windrichting'. Bovendien zit er een schema in voor een individuele wedstrijd voor 8 spelers met voor elk van deze 8 spelers de kaarten die zij per ronde (7 ronden van elk 4 spellen) nodig hebben. Er zitten bij deze spellen ook de frekwentiestaten. Deze frekwentiestaten leveren als score geen MP's maar procenten. Zulke scores staan ook bij de uitslagen van wedstrijden op internet, zoals hierboven beschreven. Vooral als er de reeks spellen uit verschillende wedstrijden is samengesteld, zou ik u aanbevelen met procent-scores te werken.

Dit is slechts een suggestie hoe u zelf een thuiswedstrijd zou kunnen opzetten.