30-08-06
kaartverdelingen maken
met behulp van 
de TROONREDE van 1999
Klik hier om terug te gaan naar de vorige bladzijde.
De Nederlandse tekst waarmee deze spellen zijn gemaakt, wordt gevormd door de Troonrede van 1999. Als u deze opmerkelijke rede nog eens wilt lezen, klik dan hier, dan haalt u de tekst in tekstformaat binnen. 

Telkens wanneer een andere tekst wordt gebruikt, zullen de kaartverdelingen ook anders zijn. Bij gebruik van een unieke tekst zullen dus ook de kaartverdelingen uniek zijn en hoeft de wedstrijdleiding niet bang te zijn dat de spelers de spellen zullen herkennen. Gebruikt u een Nederlandse tekstverwerker om een tekst met andere karaktertekens te maken (b.v. Grieks, Hebreeuws of Arabisch), dan komt uw tekst vol te staan met gelijksoortige karakters, die naar de vreemde taal verwijzen. U moet deze tekens uit de tekst moet verwijderen om ernstige verstoring van de kansberekening te voorkomen. 

Met mijn schudprogramma kan ik van De Troonrede van 1999 8760 verschillende spelverdelingen maken. De vierentwintig spellen die u hier kan zien zijn gemaakt met schudmogelijkheid 1, interval 1, en begint met spel 129 uit deze reeks. 

Klik op  om deze spellen te zien.