TUINEN DRIVE Klik hier om terug te gaan naar mijn eerste bladzijde.
Bij bridgers die liever niet aan een kroegentocht deelnemen, maar toch iets dergelijks op kleine schaal willen organiseren, komt vaak het idee naar boven om met buren, vrienden, kennissen van de bridgeclub, een wedstrijdje te spelen. Bij mooi weer in de tuin, bij minder fraai weer dan maar onder een afdak, in de serre of gewoon in de huiskamer. Vier spelletjes per ronde en dan naar de buren voor de volgende ronde. En zo gezellig de hele middag, of misschien wel de hele dag bezig zijn. 
Hoe organiseer je dat nou zonder al te veel moeite? 

Om te beginnen moet u weten hoeveel paren aan de tuinendrive mee zullen doen.
Houdt u er rekening mee dat meestal wel een paar zich op het laatste moment moet afmelden, zodat een reservepaar beslist nodig is. Alle paren krijgen een eigen paarnummer. Als de helft van het aantal paren groter is dan het aantal 'tuinen', zullen er meer tafels in één tuin geplaatst moeten worden. 
Vervolgens moet u weten hoeveel tijd er kan worden uitgetrokken voor de drive. Speelt u vier spellen per ronde, reserveer dan - afhankelijk van de onderlinge afstand van de tafels - veertig tot vijfenveertig minuten per ronde. 
We gaan ervan dat per 'tuin' één tafel wordt opgesteld. Elke speler heeft zijn eigen spel kaarten nodig (52 stuks); deze 52 kaarten neemt elke speler mee naar de volgende tafel. Bij het begin van een spel haalt elke speler de 13 kaarten die hij nodig heeft, uit zijn eigen stapeltje. Na elk spel worden deze 13 kaarten (op volgorde) teruggestoken in zijn eigen pak van 52. Over de spellen straks meer. 
Geeft u aan de gastvrouw, gastheer, van tuin 1 paarnummer 1 en aan de gastvrouw, gastheer, van tuin 2 paarnummer 2, en zo verder Zijn er b.v. zeven tuinen, dan krijgt de eerste bezoeker van tuin 2 paarnummer 8; en zo verder. Staan er meer tafels in één tuin, dan krijgt de gastvrouw/heer van de tweede tafel in tuin 1 paarnummer 8; de paarnummers van de bezoekende paren schuiven één nummer op. 

Het handigste is om zonder gids- of loopbriefjes te spelen. Voor clubbridgers wellicht even wennen, maar na korte uitleg van dit systeem is dit heel eenvoudig. Elke ronde worden aan elke tafel dezelfde spellen gespeeld. De gastvrouw c.q. gastheer blijft gewoon thuis spelen en kan daar ook zelf alle honneurs waarnemen. Zij/Hij weet wanneer zij/hij Noord-Zuid dan wel Oost-West moet zitten (krijgt daar van tevoren een schema voor). Zij/hij weet waar de koffie en het bier te vinden is en waar het toilet is, etc. De gastvrouw/gastheer houdt ook de resultaten van het spelen bij. De windrichting van de bezoekende paren hangt dus af van de plaats waar de gastvrouw/heer zit.
De deelnemers die niet thuis spelen, gaan elke ronde naar het volgende adres. Welk adres dat is, is niet zo belangrijk, als er maar voor elk bezoekend paar slechts één uniek adres is. Er worden immers per ronde steeds aan alle tafels dezelfde spellen gespeeld. 
Op deze wijze maakt u dus uw eigen schema voor uw tuinendrive. Voor een voorbeeld: klik .
Hoe komt u aan de spelverdelingen? Als u  klikt, komt u op een bladzijde waar u programma's vindt om kaartverdelingen te maken. U kunt daarmee op verschillende manieren kaarten schudden en spelverdelingen opslaan. U kiest daar optie 4, c.q. optie 16, en maakt voor twee series van elk 16 spellen de kaartverdelingen voor de vier spelers. De kaartverdelingen komen per serie op twee Aatjes te staan in een MS-DOS-tekstbestand. U drukt deze tekstbestanden af en sorteert de kaartverdelingen voor elk paar afzonderlijk volgens u eigen schema. 
U kunt ook op internet op zoek gaan naar spelverdelingen van een al gespeelde wedstrijd waarbij ook de frekwentiestaat is gegeven. De deelnemers aan de tuinendrive kunnen dan de MP's van deze wedstrijd aanhouden om hun eigen score te beoordelen. De scores van de tuinendrive hoeft u dan niet in een rekenprogramma in te voeren om de uitslag van de tuinendrive te berekenen. Wanneer u naar de stek van de NBB gaat en u klikt door naar 'Districten' en van daar naar 'Verenigingen', dan zult u ongetwijfeld wel een (grotere en meer bekende) vereniging vinden die bij de uitslagen ook spelverdelingen en frekwentiestaten vermelden. 
Voorbeeld van een schema
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1-10
2-11
3-12
4-13
5-14
6-15
7-16
8-17
9-18
2
1-17
18-2
10-3
11-4
12-5
6-11
7-14
8-15
9-16
3
1-15
16-2
17-3
18-4
10-5
6-18
7-12
8-13
9-14
4
1-13
14-2
15-3
16-4
17-5
18-6
7-10
8-11
9-12
5
1-11
2-12
13-3
14-4
15-5
16-6
17-7
8-18
9-10
6
1-18
2-10
3-11
12-4
13-5
14-6
15-7
16-8
9-17
7
1-12
2-13
3-14
4-15
16-5
17-6
18-7
10-8
11-9