Adriaan Canters, afkomstig uit Dongen (?), geboren rond 1619 (?).


Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

INDEX