Geerit Jan Wouters van den Nieuwenhuysen, geboren te Dongen in het jaar 1606, overleden aldaar, begraven aldaar op 19 januari 1676, 70 jaar oud, zoon van Jan Wouter Anthonis van den Nieuwenhuysen (borgemeester) en Quiryntken Bouwen Jans.


Geerit was gehuwd (1) met
Catharina Adriaan Adriaan Jannis ook genaamd Lyntjen, geboren rond 1602 (?), wonende te Dongen.

Uit dit huwelijk:

Geerit is getrouwd na 1645, op minstens 39-jarige leeftijd (2) met
Dingna Andries Laureys Oomen (minstens 34 jaar oud), geboren rond 1611 (?), wonende te Dongen, dochter van Andries Laureys Oomen en Elisabet Melis Sprangers.
Dingna is eerder getrouwd te Dongen op 10 januari 1636, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Lambrecht Adriaen Adriaen Broeders (ongeveer 41 jaar oud), geboren rond 1595 (?), wonende te Dongen, begraven aldaar op 19 maart 1645, ongeveer 50 jaar oud, zoon van Adriaen Adriaen Broeders.

Uit dit huwelijk:

INDEX