Jack Versteegh, geboren te Dongen op 10 augustus 1912 (R.K.), overleden aldaar op 12 januari 1988, 75 jaar oud.


Jack is getrouwd te Dongen op 24 september 1942, op 30-jarige leeftijd met
Nelly Sprangers (24 jaar oud), geboren te Dongen op 29 december 1917 (R.K.), wonende aldaar, dochter van Cornelis Johannes Sprangers (leerlooier(O)) en Cornelia Maria van Dongen.

Uit dit huwelijk:

INDEX