Adriaan Cornelis van Dongen, handelsreiziger, manufacturier en koopman, geboren te Dongen op 8 januari 1896 (R.K.), wonende aldaar, overleden aldaar op 26 augustus 1977, 81 jaar oud, zoon van Norbertus van Dongen (winkelier, leerlooier, manufacturier en trambeambte) en Antonia Verhoeven.


Adriaan is getrouwd te Dongen op 12 juni 1923, op 27-jarige leeftijd met
Johanna Petronella Anna Krol (26 jaar oud), modiste, geboren te Dongen op 24 februari 1897 (R.K.), wonende aldaar, overleden aldaar op 12 september 1969, 72 jaar oud, dochter van Adrianus (Marinus) Krol (schoenmaker) en Elisabeth Klerx (winkelierster).

Uit dit huwelijk:

INDEX