Norbertus van Dongen, geboren te Best op 12 december 1920, zoon van Joannes Maria van Dongen (schoenmaker, zadelmaker en telegrambesteller) en Johanna Maria Henrica Vogels.


Norbertus is gehuwd met
Adriana de Sepper, geboren rond 1920, wonende te Eindhoven (?).

Uit dit huwelijk:

INDEX