Petrus Hubertus Joseph Antonius Krol ook genaamd Piet, schoenmaker, geboren te Dongen op 10 januari 1904 (R.K.), overleden aldaar op 22 december 1974, 70 jaar oud, zoon van Adrianus (Marinus) Krol (schoenmaker) en Elisabeth Klerx (winkelierster).


Petrus is getrouwd te Dongen op 6 februari 1929 (getuigen waren zijn broer Henricus Petrus Joseph Krol en haar broer Petrus Josephus van Dongen), op 25-jarige leeftijd met
Joanna Adriana van Dongen (24 jaar oud), geboren te Dongen op 19 oktober 1904 (R.K.), wonende aldaar, dochter van Norbertus van Dongen (winkelier, leerlooier, manufacturier en trambeambte) en Antonia Verhoeven.

Uit dit huwelijk:

INDEX