Michiel Adriaansen Fijnenbuick, geboren rond 1620 (?) (R.K.), wonende te Dongen.


Michiel was gehuwd met
Elisabet Thomas Jansen van Bommel, gedoopt te Dongen op 20 augustus 1632 (R.K.) (doopgetuigen waren Jan Jan Sch.... en Michieltje Dielissen), wonende te Dongen, dochter van Thomas Jansen van Bommel en Geertruy Symens Bol.

Uit dit huwelijk:

INDEX