Embert Antonis van Dongen, gedoopt te Oosterhout op 25 februari 1720 (R.K.) (doopgetuigen waren Huibert Gijsbert van Leijsen en zijn grootmoeder Maria Jan Jansen Emmen Rijcken), zoon van Antonis Embert Antonis Jan van Dongen en Geertruy Joris Tielen.


Embert was gehuwd met
Allegundis Aert Ooms, geboren rond 1721 (?), wonende te Oosterhout, dochter van Aert Ooms.

Uit dit huwelijk:

INDEX