Gerit Antonis Soffers, geboren rond 1628 (?), wonende te Dongen.


Zijn dochters bij een onbekende vrouw:

INDEX