Wouter Symen Backx, geboren rond 1625 (?), wonende te Oosterhout.


Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

INDEX