Peter Willem Olislagers, geboren rond 1639 (?) (R.K.), wonende te Oosterhout.


Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

INDEX