Adriaan van Gysel, afkomstig uit Dongen (?), geboren rond 1641 (?).


Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

INDEX