Gerit Stans Vermeulen, afkomstig uit Dongen (?), geboren rond 1695 (?) (R.K.), zoon van Constantinus Stans Gerits Vermeulen.


Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

INDEX