Adriaan Gerit van Dongen, dagloner, gedoopt te Dongen op 18 september 1793 (R.K.) (doopgetuigen waren Peter in 't Groen en Hendrika Soetens), wonende te Dongen, overleden aldaar op 14 december 1845, 52 jaar oud, zoon van Gerit Jan van Dongen en Adriana Adriaan in 't Groen.


Adriaan was gehuwd met
Maria Ribbens, spinster, geboren te Breda rond 1791, wonende te Dongen, overleden voor 1868, hoogstens 77 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

INDEX