Bartholemeus Michiel Henricx van den Nuwenhuysen, herbergier, geboren rond 1470, wonende te Diessen, zoon van Michiel Henrick Bartholemeus van den Nuwenhuysen (schildknape) en Heylwich.


Bartholemeus was gehuwd met
Aleijt van der Hoeve, geboren rond 1476 (?), wonende te Diessen.

Uit dit huwelijk:

INDEX