Jan Dries Celen, molenaar, afkomstig uit Diessen (?), geboren rond 1438 (?).


Jan was gehuwd met
Katheryn N., afkomstig uit Diessen (?), geboren rond 1444 (?).

Uit dit huwelijk:

INDEX