Gerit Jan Cantfoerts, geboren rond 1438 (?), wonende te Turnhout.


Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

INDEX