Andries Jan Andries (Mr.) Celen, geboren rond 1471 (?), wonende te Baarschot.


Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

INDEX