Bartholemeus van Dortmond, afkomstig uit Loon op Zand, geboren rond 1716 (?) (R.K.).


Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

INDEX