Dirk Cole, afkomstig uit Oosterhout (?), geboren rond 1647 (?) (R.K.).


Zijn dochters bij een onbekende vrouw:

INDEX