Adriaan Sijmons, afkomstig uit Dongen (?), geboren rond 1746 (?) (R.K.).


Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

INDEX