Franciscus Jansen, arbeider, geboren te Bloemendaal op 15 september 1832, wonende te Heemstede, zoon van Jan Jansen (Aardwerker) en Petronella Apolonia van Maris (dienstbaar).


Franciscus is getrouwd te Heemstede op 29 juni 1859 (getuigen waren Wouter Kneep (opzichter, 45 Jr, Won.Bloemendaal) en Willem V.d.Linden (arbeider, 28jr, Won.Alhier)), op 26-jarige leeftijd met
Johanna Maria van Wunnik (22 jaar oud), Zonder, geboren te Haarlem op 26 maart 1837, wonende aldaar en te Heemstede, dochter van Johannes van Wunnik (Fabriekswerker) en Maria Somerdijk (dienstbaar).

Uit dit huwelijk:

INDEX