Jan van Dun, afkomstig uit Dongen (?), geboren rond 1674 (?).


Zijn dochters bij een onbekende vrouw:

INDEX