Adriaan, afkomstig uit Dongen (?), geboren rond 1614 (?).


Zijn dochters bij een onbekende vrouw:

INDEX