Joannes Hendriks van Gastel, gedoopt te Etten op 29 april 1650 (R.K.).


Joannes is getrouwd te Etten rond 1674, op ongeveer 24-jarige leeftijd met
Antonia Willem Govars (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1647 (?), wonende te Etten.

Uit dit huwelijk:

INDEX