Gijsbert Aert Broeckhoven, gedoopt te Dongen op 11 juli 1649 (R.K.) (doopgetuigen waren Aert Gerit Jan Huiberts en Anna Adriaansen), zoon van Aert Adriaen Geeridssen van Broechoven (smid, herbergier en bierbrouwer) en Catharina Jacobs Lynken.


Gijsbert is in ondertrouw gegaan te Dongen op 5 maart 1678 en getrouwd aldaar op 27 maart 1678, op 28-jarige leeftijd (1) met
Barbara Antonissen (ongeveer 29 jaar oud), geboren rond 1649 (?), wonende te Dongen, dochter van Cornelis Antonis Jan Jans en Maeyken Anthonis van den Nieuwenhuysen.

Uit dit huwelijk:

Gijsbert is in ondertrouw gegaan te Dongen op 4 februari 1690 en getrouwd aldaar op 26 maart 1690, op 40-jarige leeftijd (2) met
Dijmphna Wijnen (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1664 (?), wonende te Dongen, dochter van Wijnand.

Uit dit huwelijk:

INDEX