Christiaan Coppe, geboren rond 1726 (?), wonende te Voorburg (?).


Christiaan was gehuwd met
Siebille de Klerk, geboren rond 1732 (?), wonende te Voorburg (?).

Uit dit huwelijk:

INDEX