Adrianus Gualteri Leijten, geboren rond 1584 (?), wonende te Princenhage.


Adrianus is getrouwd te Princenhage op 26 januari 1611, op ongeveer 27-jarige leeftijd met
Anthonia Adriani Sgraeuwen (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1589 (?), wonende te Princenhage.

Uit dit huwelijk:

INDEX