Peeter Adriaen Heyn Oomen(Omenzoon), geboren te Oosterhout rond 1470, wonende te Princenhage, overleden aldaar voor 24 juli 1539, hoogstens 69 jaar oud, zoon van Adriaen Hein Oomen (Schepen Van Oosterhout) en Yken Heyn Jans Bailliaerts.


Peeter is getrouwd rond 1500, op ongeveer 30-jarige leeftijd met
Adriana Gijsbrecht Hendrikx (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1474 (?), wonende te Princenhage (?), overleden na 4 mei 1543, minstens 69 jaar oud, dochter van Gijsbrecht Hendriks (Schepen Van Hage).

Uit dit huwelijk:

INDEX