Adriaen Rombout Sgrauwen, geboren rond 1470, wonende te Princenhage, overleden voor 10 februari 1537, hoogstens 67 jaar oud, zoon van Rombout Jacob Sgrauwen en Heylwich Jan Stevens.


Adriaen is getrouwd rond 1490, op ongeveer 20-jarige leeftijd met
Jenneke Adriaen Cornelis Peter Houten (ongeveer 20 jaar oud), geboren rond 1470, wonende te Princenhage, overleden na 13 januari 1556, minstens 86 jaar oud, dochter van Adriaen Cornelis Peter Nouten.

Uit dit huwelijk:

INDEX