Jan Mercelis, afkomstig uit Ginneken (?), geboren rond 1452 (?), zoon van Mercelis van der Avoirt.


Jan was gehuwd met
Elisabeth Simon van den Corput, afkomstig uit Ginneken (?), geboren rond 1458 (?).

Uit dit huwelijk:

INDEX