Laurijs Peter Wouters ook genaamd Closkens, geboren rond 1480 (?), wonende te Princenhage.


Laurijs was gehuwd met
Lysbeth Jan Mertens Hanendr, geboren rond 1486 (?), wonende te Princenhage.

Uit dit huwelijk:

INDEX